Neoadjuvante chemotherapie bij invasieve blaaskanker: let op mutatie in ERCC2-gen

augustus 2022 Wetenschap Willem van Altena
Cystitis awareness vector poster with bladder made of pills on white background. Medical solidarity concept for clinics. Human body organ anatomy icon.

Voordat patiënten met spierinvasieve blaaskanker geopereerd worden kunnen zij met neoadjuvante chemotherapie behandeld worden. Maar lang niet alle patiënten hebben baat bij deze behandeling. Het is dus belangrijk om van tevoren vast te stellen bij welke patiënten neoadjuvante chemotherapie wel voor betere resultaten zorgt. Mogelijk is er nu een nieuwe biomarker gevonden die helpt bij het identificeren van de juiste patiënten voor deze behandeling.

In een studie door wetenschappers van het Nederlands Kanker Instituut, die online gepubliceerd is in het European Journal of Urology, werd weefsel verzameld van 165 patiënten met spierinvasieve blaaskanker. Met behulp van DNA sequencing werden afwijkingen in een aantal genen bekeken waarvan in eerdere, kleinere studies werd gesuggereerd dat deze geassocieerd waren met respons op cisplatin-gebaseerde chemotherapie. Dat waren de genen ERBB2, ATM, FANCC, RB1 en ERCC2.

Bevindingen

Het bleek dat een mutatie in het ERCC2-gen een belangrijke rol in dat proces speelt. Patiënten met deze mutatie hebben een significant grotere kans hadden om te reageren op de chemotherapie. Van de 165 patiënten bezaten er 11 de ERCC2-mutatie, en bij 9 van hen was er na de operatie geen spierinvasieve tumor meer aanwezig. De andere onderzochte genen bleken niet van invloed te zijn op de respons op neoadjuvante chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat er een positieve associatie bestaat tussen mutaties in het ERCC2-gen en een pathologische respons op neoadjuvante chemotherapie. Er kunnen echter nog geen conclusies aan verbonden worden wat betreft algehele overleving of regressievrije overleving.

Referentie

Gil-Jimenez A, van Dorp J, Contreras-Sanz A, van der Vos K, et al. Assessment of Predictive Genomic Biomarkers for Response to Cisplatin-based Neoadjuvant Chemotherapy in Bladder Cancer. Eur Urol. 2022 Aug 11:S0302-2838(22)02538-6. doi: 10.1016/j.eururo.2022.07.023. Epub ahead of print. PMID: 35965206.