Moleculaire eigenschappen van peritoneale metastasen bij colorectale kanker in kaart gebracht

augustus 2022 Wetenschap Willem van Altena

Een recente studie door onderzoekers van Amsterdam UMC heeft de moleculaire eigenschappen in kaart gebracht van peritoneale metastasen bij patiënten met colorectale kanker. Aan de hand van deze gegevens kunnen behandelaren een nauwkeuriger diagnose stellen, en doelgerichte therapieën inzetten. Medisch vakblad Nature Communications publiceerde dit onderzoek onlangs.

Vier subtypes

Patiënten met colorectale kanker (CRC) ontwikkelen in sommige gevallen uitzaaiingen in het buikvlies, peritoneale metastasen (PM). Die gaan gepaard met slechtere behandeluitkomsten en een significant hogere mortaliteit. CRC’s worden op grond van het consensus moleculaire subtype (CMS) ingedeeld in vier subtypes die elk hun eigen moleculaire eigenschappen hebben en hun eigen behandeluitkomsten. Zo worden uitzaaiingen in de lever voornamelijk waargenomen bij patiënten met subtype CMS2. Er is echter nog onvoldoende duidelijkheid over de moleculaire karakteristieken van PM bij CRC, al zijn er aanwijzingen dat mogelijk subtype CMS4 een rol speelt .

Heterogeen ziektebeeld

Om voorspellende markers vast te stellen die helpen het subtype CRC vast te stellen hebben de onderzoekers diepgaand moleculair onderzoek gedaan bij 52 CRC-patiënten met PM. De analyse bevestigde dat in de PM-laesies inderdaad CMS4 het meest voorkomende moleculaire subtype is. Het blijkt dat vooral het eiwit moesin (een acroniem van ‘membrane-organizing extension spike protein’) een belangrijke rol speelt in de manier waarop de kankercellen zich in het buikvlies verspreiden. De onderzoekers ontdekten dat het CMS4-subtype voor een zeer heterogeen ziektebeeld zorgt, en verder onderverdeeld kan worden in subtypes al naar gelang de aan- of afwezigheid van markers, zoals RAS-mutaties, immuuninfiltratie en mucineus fenotype.

Concluderend stellen de Amsterdamse onderzoekers dat moleculaire karaktersering van CRC met PM kan helpen bij het stratificeren van patiënten, het identificeren van nieuwe markers, en uiteindelijk het ontwikkelen van behandelopties op maat.

Referentie

Lenos KJ, Bach S, Ferreira Moreno L, Ten Hoorn S, et al. Molecular characterization of colorectal cancer related peritoneal metastatic disease. Nat Commun. 2022 Aug 4;13(1):4443.