Lorlatinib vertoont fraaie resultaten bij behandeling ALK-positieve niet-kleincellige longkanker

juni 2024 ASCO 2024 Willem van Altena

Resultaten van een nieuw vijfjarig vervolgonderzoek, die onlangs werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology in Chicago laten veelbelovende behandelresultaten zien met de doelgerichte therapie lorlatinib bij ALK-positieve niet-kleincellige longkanker (NSCLC). In de fase III CROWN klinische studiewerden 296 mensen met gevorderde en voorheen onbehandelde ALK-positieve NSCLC willekeurig toegewezen aan lorlatinib of crizotinib, een andere gerichte therapie voor dit type kanker.

Sombere prognose

Hoewel 85% van alle longkankers niet-kleincellig zijn, betreft slechts 3% tot 5% van deze gevallen ALK-positieve kankers. De prognose voor deze specifieke vorm is vaak somber, aangezien de kanker vaak uitzaait naar de hersenen en de overleving doorgaans in maanden wordt gemeten. Wereldwijd krijgen ongeveer 72.000 mensen per jaar de diagnose ALK-positieve NSCLC.

Voor de vijfjarige follow-up keken onderzoekers naar de mediane progressievrije overleving (PFS) gedurende vijf jaar. Terwijl 60% van de patiënten die lorlatinib kregen na vijf jaar nog in leven was zonder ziekteprogressie, gold dit slechts voor 8% van de patiënten die crizotinib kregen. Uit de CROWN-studie bleek dat lorlatinib bovendien hersenmetastasen beter voorkwam dan crizotinib, in lijn met eerdere analyses van de trial.

Langste progressievrije overleving

De onderzoekers meldden dat de PFS voor patiënten met lorlatinib de langste ooit was die werd gerapporteerd voor een enkelvoudige moleculaire gerichte behandeling bij gevorderde NSCLC en voor alle solide tumoren die waren uitgezaaid.

Lorlatinib bood ook sterke bescherming van de hersenen, volgens de onderzoekers. In de studie had ongeveer 25% van de patiënten bij aanvang hersenmetastasen. In de groep zonder hersenmetastasen bij aanvang ontwikkelden 4 van de 114 patiënten op lorlatinib in de volgende vijf jaar hersenmetastasen, wat wijst op een 96% preventie van hersenuitzaaiingen. De mediane tijd tot hersenprogressie met crizotinib was 16,4 maanden.

Eerstelijnsbehandeling

Het medicijn werkt door het ALK-eiwit te blokkeren, waardoor de groei en verspreiding van tumoren wordt vertraagd. De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA keurde lorlatinib in 2018 goed als tweede- of derdelijnsbehandeling, en in 2021 als eerstelijnsbehandeling bij gevorderde en/of uitgezaaide ALK-positieve NSCLC.

Bijwerkingen

De bijwerkingen kunnen onder meer gevoelloosheid, vermoeidheid, gewichtstoename en gewrichtspijn zijn. In de vijfjarige studie stopte 5% van de patiënten met lorlatinib en 6% met crizotinib vanwege bijwerkingen. Er werden geen nieuwe veiligheidsproblemen ontdekt.

Referentie

Solomon BJ, Liu G, Felip E, et al. Lorlatinib Versus Crizotinib in Patients With Advanced ALK-Positive Non-Small Cell Lung Cancer: 5-Year Outcomes From the Phase III CROWN Study. J Clin Oncol. 2024 May 31:JCO2400581. doi: 10.1200/JCO.24.00581. Epub ahead of print. PMID: 38819031.