Het toegenomen gebruik van ‘next generation sequencing’ heeft geresulteerd in een gedetailleerd begrip van het moleculaire landschap van het niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC). Er zijn verschillende genetische veranderingen geïdentificeerd waarop geneesmiddelen doelgericht kunnen aangrijpen. Zo leidt de gecombineerde behandeling met de BRAF-remmer dabrafenib en de MEK-remmer trametinib bij NSCLC-patiënten met een BRAF-V600E-mutatie tot duurzame antitumoractiviteit, met een acceptabel veiligheidsprofiel. Op basis hiervan is doelgerichte therapie met dabrafenib en trametinib de standaardbehandeling geworden voor deze groep patiënten. Patiënten zonder BRAF-V600E-mutatie komen echter niet in aanmerking voor deze behandeling vanwege de lage tumorrespons. Dit artikel beschrijft de resultaten uit klinische studies naar BRAF-remmers bij patiënten met een BRAF-positief NSCLC. Ook het toekomstperspectief van deze medicijnen komt aan bod.