Articles

THERAPIE GERICHT OP BRAF-MUTATIES BIJ NSCLC

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Niels Elbert , drs. Tom Feys

Het toegenomen gebruik van ‘next generation sequencing’ heeft geresulteerd in een gedetailleerd begrip van het moleculaire landschap van het niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC). Er zijn verschillende genetische veranderingen geïdentificeerd waarop geneesmiddelen doelgericht kunnen aangrijpen. Zo leidt de gecombineerde behandeling met de BRAF-remmer dabrafenib en de MEK-remmer trametinib bij NSCLC-patiënten met een BRAF-V600E-mutatie tot duurzame antitumoractiviteit, met een acceptabel veiligheidsprofiel. Op basis hiervan is doelgerichte therapie met dabrafenib en trametinib de standaardbehandeling geworden voor deze groep patiënten. Patiënten zonder BRAF-V600E-mutatie komen echter niet in aanmerking voor deze behandeling vanwege de lage tumorrespons. Dit artikel beschrijft de resultaten uit klinische studies naar BRAF-remmers bij patiënten met een BRAF-positief NSCLC. Ook het toekomstperspectief van deze medicijnen komt aan bod.

Lees verder

EERSTELIJNSIMMUUNTHERAPIE BIJ GEVORDERD NSCLC

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

drs. Tom Feys , dr. Niels Elbert

In het afgelopen decennium heeft de introductie van specifieke monoklonale antilichamen gericht tegen het ‘programmed death 1’(PD-1)-eiwit, het daarbij horende ligand PD-L1 en het checkpoint cytotoxisch T-lymfocyt-geassocieerd antigeen 4 (CTLA-4) gezorgd voor ongekende verbeteringen van de overleving bij patiënten met een gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC).1 Aanvankelijk werden deze checkpointremmers onderzocht als tweedelijnsmonotherapie, maar op basis van meer recente resultaten uit klinische studies maken ze nu deel uit van de eerstelijnsbehandeling, als monotherapie of in combinatie met andere geneesmiddelen. Tegenwoordig krijgen vrijwel alle patiënten met een gevorderd NSCLC zonder ‘driver’-mutatie een eerstelijnsbehandeling gericht tegen PD-1 of PD-L1.2 Dit artikel beschrijft de resultaten uit klinische studies naar eerstelijnsimmuuntherapie bij patiënten met een gevorderd NSCLC. Ook worden handvatten geboden om de beste behandeling te kiezen voor de individuele patiënt.

Lees verder