Een klein percentage gemetastaseerde colorectale tumoren vertoont amplificatie van het HER2-gen, met als gevolg overexpressie van HER2 op het celmembraan van de tumorcel. Net als bij onder andere borstkanker en maagkanker is dit eiwit een aangrijpingspunt voor doelgerichte therapie. Dit artikel biedt een overzicht van de huidige stand van zaken.