Articles

IMMUUNTHERAPIE BIJ MAAG- EN SLOKDARMKANKER

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Marten Dooper

Bij veel kankersoorten behoort immuuntherapie met checkpointremmers al jaren tot het behandelarsenaal. Sinds kort krijgt deze behandeling ook bij maag- en slokdarmkanker voet aan de grond. Dit artikel biedt een overzicht van de huidige stand van zaken.

Lees verder

HER2 ALS AANGRIJPINGSPUNT VOOR DOELGERICHTE THERAPIE BIJ COLORECTAAL CARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe , dr. Marten Dooper

Een klein percentage gemetastaseerde colorectale tumoren vertoont amplificatie van het HER2-gen, met als gevolg overexpressie van HER2 op het celmembraan van de tumorcel. Net als bij onder andere borstkanker en maagkanker is dit eiwit een aangrijpingspunt voor doelgerichte therapie. Dit artikel biedt een overzicht van de huidige stand van zaken.

Lees verder