Indicatieuitbreiding voor Teysuno bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

januari 2022 Farmanieuws Willem van Altena
Colon cancer, bacteria, viruses in sick unhealthy intestine. 3d illustration

Het medicijnbeoordelingsorgaan CHMP van het Europees Medicijn Agentschap EMA heeft op 16 december positief geadviseerd over een indicatieuitbreiding van het middel Teysuno® (op de markt gebracht door Nordic Pharma) als behandeling voor gemetastaseerd colorectaal carcinoom voor patiënten die wegens toxiciteit (specifiek: hand-voetsyndroom en cardiotoxiciteit) niet met standaard fluoropyrimidine behandeld kunnen worden. Teysuno is een geneesmiddelencombinatie bestaande uit tegafur, gimeracil en oteracil.

Teysuno is een oraal toegediende fluoropyrimidine met een vergelijkbare werkzaamheid als andere fluoropyrimidines, maar met een gunstiger bijwerkingenprofiel.

Het middel was eerder al goedgekeurd voor de behandeling van maagkanker, in combinatie met cisplatine. Daar komt, als het advies van het CHMP wordt opgevolgd een nieuwe indicatie bij. Teysuno kan ingezet worden als monotherapie of in combinatie met oxaliplatine or irinotecan, al of niet aangevuld met bevacizumab, bij de behandeling van patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom die niet met andere fluoropyrimidinen behandeld kunnen worden wegens hand-voetsyndroom of cardiovasculaire toxiciteit. Ook kan Teysuno worden aangewend als eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Fluoropyrimidine is doorgaans de eerstelijnsbehandeling bij deze indicatie, in diverse combinaties.

Teysuno wordt door Nordic Farma onder licentie in Europa op de markt gebracht en is ontwikkeld door Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. in Japan. Onder de naam TS-1 wordt het daar ingezet bij de behandeling van diverse solide tumoren, waaronder maagkanker en colorectale kanker. In Europa is Teysuno sinds 2011 op de markt in 17 lidstaten.

Na het positieve advies van het CHMP is het nu aan de Europese Commissie om tot definitieve goedkeuring van Teysuno voor de nieuwe indicatie te komen. Daarna zullen de Europese lidstaten afzonderlijk een oordeel vellen en bekijken of het middel door de zorgverzekering vergoed kan worden.

Meer informatie

Lees meer over de indicatie-uitbreiding van Teysuno op de website van het EMA

Bekijk de bijsluiter van Teysuno op de website van Nordic Pharma