Diabetes mellitus lijkt geassocieerd met een verhoogd risico op colorectale kanker

juni 2020 Preventie Eline Feenstra
Woman Performing Blood Test on Herself

Diabetes mellitus (DM) en colorectale kanker (‘colorectal cancer’, CRC) delen enkele risicofactoren, waaronder levensstijl en metabole stoornissen. In een nieuwe studie recent gepubliceerd in The American Journal of Gastroenterology werd gekeken naar een mogelijke associatie tussen CRC-risico en DM. Ook associaties tussen riscio op CRC en familiegeschiedenis van CRC en de leeftijd van DM-diagnose werden bekeken.

Een landelijk cohortonderzoek werd uitgevoerd bestaande uit Zweedse datasets (follow-up: 1964-2015), inclusief alle personen geboren na 1931 en hun ouders (12.614.256 personen; 559.375 diabetespatiënten en 162.226 CRC-patiënten). DM-diagnose vóór de leeftijd van 50 jaar ging gepaard met een 1,9-voudig verhoogd risico op CRC vóór de leeftijd van 50 jaar (95%-BI 1,6-2,3), vergeleken met personen zonder DM-diagnose voor het 50e jaar. Bij patiënten met een DM-diagnose voor 50 jaar was een 1,3-voudig verhoogd risico op het ontwikkelen CRC na de leeftijd van 50 jaar (1,2–1,4), vergeleken met personen zonder DM-diagnose voor 50 jaar.

Invloed familiegeschiedenis CRC

Bij diagnose van DM vóór de leeftijd van 50 jaar bij mensen met een familiegeschiedenis van CRC was het riscio op het ontstaan van CRC voor 50 jaar 6,9 maal zo groot (4,1-12), dan bij deze DM-patiënten zonder CRC-familiegeschiedenis. Bij de DM-patiënten met een diagnose voor het 50e jaar was het risico op het ontwikkelen van CRC na 50 jaar 1,9 maal zo groot (1,4-2,5), vergeleken met personen zonder DM-diagnose voor het 50e jaar. Diabetespatiënten hadden een vergelijkbaar levenslang risico op CRC vóór de leeftijd van 50 jaar (0,4%; 95%-BI: 0,3% –0,4%) vergeleken met alleen een familiegeschiedenis van CRC (0,5%, 0,5% –0,5%), wat overeenkomt met een verdubbeling van de bevolking (0,2%, 0,2% –0,2%).

Concluderend kan worden gesteld dat DM geassocieerd lijkt te zijn met een verhoogd risico op CRC. Associaties van de familiegeschiedenis van DM en CRC met een verhoogd CRC-risico waren het meest prominent bij  jongvolwassenen. Deze studie benadrukt het belang van vervolgonderzoek naar de voordelen en kosteneffectiviteit van CRC-screening bij patiënten met diabetes, vooral type 2, op jongere leeftijd.

Bron

Khan UA, Fallah M, Tian Y et al. Personal History of Diabetes as Important as Family History of Colorectal Cancer for Risk of Colorectal Cancer: A Nationwide Cohort Study. Am J Gastroenterol. 2020 May 21.