Indocyaninegroen verbetert lymfklierdissectie bij patiënten met maagkanker

maart 2020 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra

Bij patiënten met maagkanker die een D2-lymfadenectomie moeten ondergaan, helpt indocyaninegroen (ICG) chirurgen om gerichter lymfklieren te verwijderen dan conventionele dissecties. Deze resultaten zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift JAMA surgery.

ICG -beeldvorming bij laparoscopische radicale gastrectomieën is in opkomst in de klinische praktijk. Een nieuwe studie heeft gekeken naar de veiligheid en werkzaamheid van deze techniek tijdens laparoscopische D2-lymfadenectomieën bij patiënten met maagkanker.

Patiënten met een potentieel resectabel maagadenocarcinoom (klinisch tumorstadium cT1-cT4a, N0/+, M0) werden gerandomiseerd naar de ICG-groep, waarbij ICG werd toegevoegd tijdens de operatie of de niet-ICG-groep, waarbij er een standaard dissectie plaatsvond. Het aantal verwijderde lymfklieren, de non-compliance (de hoeveelheid lymfklierstations die zijn blijven zitten en verwijderd hadden moeten worden) en het postoperatieve herstel werden vergeleken tussen de groepen in een intention-to-treat-analyse. De ICG-groep ontving een dag voor de operatie een endoscopische peritumorale injectie van ICG in de submucosa.

Gastrectomie

Van de 266 gerandomiseerde deelnemers ondergingen er 133 een ICG-geleide laparoscopische gastrectomie en 133 een conventionele laparoscopische gastrectomie. Een totaal van 258 patiënten werd geïncludeerd in de intent-to-treat-analyse . Deze bestond uit 129 ICG-behandelde patiënten (86 mannen en 43 vrouwen; gemiddelde leeftijd 57,8 jaar) en 129 niet ICG-behandelde patiënten (87 mannen en 42 vrouwen; gemiddelde  leeftijd 60,1 jaar)). Het gemiddelde aantal verkregen lymfeklieren in de ICG-groep was significant hoger dan in de niet-ICG-groep (gemiddeld 50,5  lymfeklieren versus 42,0  lymfeklieren (p <0,001)).

Aanzienlijk meer perigastrische en extraperigastrische lymfeklieren werden teruggevonden in de ICG-groep dan in de niet-ICG-groep. Bovendien was de non-compliance lager in de ICG-groep (31,8% versus 57,4%; P <.001). Het postoperatieve herstelproces was vergelijkbaar tussen de groepen en er werd geen significant verschil gevonden in de ernst van complicaties binnen 30 dagen na operatie.

In conclusie kan ICG-beeldvorming het aantal lymfeklierdissecties verbeteren en de non-compliance verminderen zonder verhoogde complicaties bij patiënten die een D2-lymfadenectomie ondergaan.

Bron
1. JAMA Surgery