Immuuntherapie voor operatie lijkt overleving bij hoofd-halskanker te verbeteren

april 2024 Medisch onderzoek Chiara Uijtermerk

Ondanks aanzienlijke vooruitgangen die worden geboekt in de ontwikkeling van nieuwe kankerbehandelingen, blijven tumoren in het hoofd-halsgebied lastig te behandelen. Dat uit zich in een slechte prognose: de vijfjaarsoverleving ligt rond de 40%. Recent onderzoek met neoadjuvante toediening van immuuntherapie nivolumab door wetenschappers van het Cancer Center Amsterdam laten veelbelovende resultaten zien die de overleving mogelijk kunnen verbeteren.

Nivolumab

In de NeoNivo trial werden 16 patiënten, onder leiding van professor René Leemans en associate professor Willemien Menke, behandeld met een enkele neoadjuvante kuur met nivolumab voordat zij een tumorresectie ondergingen. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of de prognose en uitkomst van de behandeling verbeterde dankzij de neoadjuvante immuuntherapie. Door middel van een PET-scan en door weefsel- en liquorbiopsies werd vastgesteld wat het effect van de behandeling was.

De resultaten van de NeoNivo studie waren veelbelovend. Bij 6 van de 16 patiënten was een respons te zien, en 3 patiënten vertoonden een bijna complete respons op de immuuntherapie.

Vervolgonderzoek

De onderzoekers willen nu weten waarom bepaalden patiënten een respons hadden en andere patiënten niet. Er wordt gezocht naar mogelijke biomarkers die kunnen voorspellen bij welke patiënten de behandeling de grootste kans van slagen heeft. Daarbij wordt gekeken naar moleculaire profielen die verband kunnen houden met de effecten van de behandeling. Ook komt er mogelijk vervolgonderzoek naar een combinatietherapie van nivolumab met andere immuuntherapieën om de respons verder te verhogen.

Hoofd-halskankers

Onder de term hoofd-halskankers wordt een reeks kankers aangeduid die zich voordoen in de mondholte, het strottenhoofd, de neusholtes en het middenoor. Meestal ontstaat de kanker in de cellen van het slijmvlies (plaveiselcellen). Alle vormen van hoofd-halskanker zijn zeldzaam, maar hoofd-halskanker komt het meest voor in de mondholte, het strottenhoofd (larynx) en de orofarynx. Bij elkaar opgeteld werden er in Nederland in 2023 bijna 3.200 diagnoses hoofd-halskanker gesteld, wat het in zijn totaliteit tot een van de meest prevalente soorten kanker maakt. Bij vrouwen staat hoofd-halskanker op de negende plaats, en voor mannen op de achtste.

Referenties

Persbericht Cancer Center Amsterdam

Website IKNL over hoofd-halskanker