Haags bedrijf lanceert Corona Zelf Check app die besmetting helpt inschatten

april 2020 Corona Willem van Altena
Close up of businessman using taxi app. This is not a real branded app. The app is a mock-up featuring a map with car/taxi icons on it.

Huisartsen, de GGD, zorginstellingen en ziekenhuizen: allemaal worden zij tijdens de coronacrisis overladen met vragen om medisch advies. Mensen maken zich zorgen of zij mogelijk besmet zijn met het gevaarlijke virus, en waar normaliter een kuchje of een loopneus geen reden is om naar de dokter te gaan, is dat nu heel anders. Om die reden heeft het Haagse techbedrijf Creative Dock de Corona Zelf Check app ontwikkeld. Daarmee kunnen mensen zonder tussenkomst van een zorgprofessional zelf snel een inschatting maken over de kans dat ze besmet zijn met het virus, of de ziekte COVID-19 al hebben.

In feite gaat het om twee apps in een: een COVID-19 Zelf Check en een COVID-19 Reporting Tool. Die laatste geeft inzicht in de real-time ontwikkeling van de coronabesmetting in heel Nederland. Dat is nuttige informatie voor overheden en zorginstanties, die zo het verloop van de epidemie in kaart kunnen brengen. Data over waar mensen met klachten zich bevinden of hoe oud zij zijn laat zich makkelijk afzetten tegen gegevens over het aantal bedden in de ziekenhuizen of zorginstellingen.

Vragenlijsten

De app werkt op basis van door artsen samengestelde vragenlijsten over symptomen, klachten en de omgeving van de gebruiker, zoals die ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingezet worden. De app rekent op basis van de antwoorden zelf uit hoe groot de waarschijnlijkheid is dat de gebruiker besmet is geraakt met het coronavirus, of zelfs al lijdt aan de ziekte COVID-19.

Drie minuten

Binnen drie minuten krijgt de app-gebruiker een advies en tips om verspreiding van het virus tegen te gaan. De data wordt – alleen als de gebruiker toestemming heeft gegeven –  geanonimiseerd beschikbaar in de ‘reporting tool’ waar overheidsinstellingen en zorginstanties nuttige informatie uit kunnen putten.

Wanneer de app goedgekeurd en gecertificeerd is, wordt deze niet alleen in Nederland uitgerold, maar ook in landen als Tsjechië, Slowakije en Zwitserland. Daarnaast zoekt Creative Dock ook naar overheidsinstanties, gemeenten en investeerders om mee samen te werken.

Andere zelfcheck apps

Er zijn overigens meer apps en websites die mensen kunnen gebruiken om hun symptomen te checken, die wel al online zijn en gedownload kunnen worden in de AppStore of Google Play Enkele voorbeelden:

  • Het OLVG in Amsterdam heeft een corona-zelfcheck app uitgebracht waarmee mensen zichzelf kunnen checken. De app is enerzijds bedoeld om ongeruste mensen informatie te bieden, maar ontlast daarnaast de huisartsen en andere zorgverleners.
  • Ook de website annex app ‘Moet ik naar de dokter’ heeft een soortgelijke functie.
  • Saltro laboratoria heeft een handige corona testwijzer

Ondersteuning is geen vervanging

Alle genoemde apps zijn bedoeld als ondersteuning van de reguliere gezondheidszorg door de huisarts of de eerste hulp, niet als vervanging ervan. Wanneer de antwoorden op de vragenlijsten of checklists er aanleiding toe geven wordt de gebruikers dringend aangeraden contact met een arts te zoeken. De OLVG-app zorgt zelfs dat er, wanneer daartoe aanleiding is, zorgprofessionals contact met de appgebruiker opnemen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zich blijven realiseren dat gezondheidsklachten ook een andere oorzaak dan het coronavirus kunnen hebben.

Meer informatie over de Corona Zelf Check app.