Elektronische neus spoort erfelijke darmkanker op

februari 2020 Zorg van de toekomst Eline Feenstra
women cradling her internal organs / intestines

Een darmkijkonderzoek, ook wel coloscopie genoemd, is zeker geen pretje. Mensen met het Lynch syndroom hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van darmkanker en moeten zo’n vervelend onderzoek zelfs twee keer per jaar ondergaan. Maar hier lijkt nu een oplossing voor gevonden te zijn: de e-Nose.

Veel mensen ervaren een coloscopie als zeer belastend. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de patiënten zelfs geen screening meer wil ondergaan. Nanne de Boer van Amsterdam UMC is op zoek gegaan naar een alternatief. En dit goede initiatief wordt beloond met een bijdrage van 250.000 euro van de Maag Darm Leverstichting.

Daar zit een luchtje aan

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de geur van ontlasting kan worden gebruikt om darmziekten op te sporen. Ook werd er al eerder gebruik gemaakt van een elektronische neus (de e-Nose) om deze ziekten op te sporen. De Boer is verder gaan bouwen op deze resultaten om de techniek te optimaliseren voor mensen die erfelijk belast zijn met het Lynch syndroom.

Door honderden ontlastingsmonsters los te laten op de e-Nose, kon er onderscheid gemaakt worden tussen geurprofielen van ‘gezonde’ en ‘zieke’ darmen. Door middel van deze methode kan straks in enkele minuten vastgesteld worden of iemand met het syndroom van Lynch darmpoliepen of kanker heeft. Bovendien biedt het onderzoek een schat aan informatie over ons microbioom; de bacteriën in onze darm. En dit kan interessante resultaten opleveren: wat gebeurt er bijvoorbeeld met onze bacteriestammen wanneer er zich kwaadaardige poliepen ontwikkelen?

De onderzoekers hopen met de nieuwe bijdrage hun onderzoek gestaag voort te kunnen zetten. Bovendien verwachten zij dat de e-Nose naast Lynch syndroom ook een belangrijke rol kan spelen bij de detectie van bijvoorbeeld chronische darmontstekingsziekten. En het einddoel? Spijsverteringsziekten de kiem smoren met een zo laag mogelijke belasting voor de patiënt.