EDITOR’S PICK VAN LOTTE HEIMANS (INTERNIST-ONCOLOOG): NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

augustus 2021 Editor's pick Oncoloog
3d illustration of a cancer cell and lymphocytes

GYNAECOLOGISCHE KANKER

FASE III NORA STUDIE: NIRAPARIB-ONDERHOUDSTHERAPIE DOELTREFFEND BIJ PLATINAGEVOELIG RECIDIEF OVARIUMCARCINOOM
Niraparib is door de FDA en de EMA goedgekeurd als onderhoudsbehandeling voor alle patiënten met een gerecidiveerd hooggradig sereus ovariumcarcinoom met respons op een platinumbevattend regime. Sinds is bewezen dat niraparib effectief is bij deze indicatie, was nog geen onderzoek gedaan naar het effect van deze behandeling in een grotere (Chinese) populatie. Professor Xiaohua Wu en collega’s brachten daar verandering in… Lees meer

 

HERSENTUMOREN

ONCOLYTISCHE VIROTHERAPIE VIA NEURALE STAMCELLEN VEELBELOVEND BIJ HOOGGRADIG GLIOOM
Virotherapie geldt al langere tijd als veelbelovend bij de behandeling  van gliomen. Langzamerhand nadert de techniek de kliniek steeds dichter. Fares en collega’s publiceerden onlangs in Lancet Oncology de resultaten van een klinische fase I-studie waarbij tumorselectief virus met behulp van een cellijn van neurale stamcellen werd toegediend. De behandeling lijkt veilig en biedt perspectieven voor het vervolg.
.. Lees meer

 

MELANOOM
VOORTGANG MELANOOMBEHANDELING VASTGESTELD MET BEHULP VAN BLOEDTEST
Een nieuwe bloedtest maakt het mogelijk om de behandelingsvoortgang te monitoren bij melanoompatiënten. De test meet DNA-fragmenten die in het bloed vrijkomen door afstervende tumorcellen. Dit kan dienen als een nauwkeurige en vroege indicator van behandelingssucces bij late stadia van een van de meest agressieve vormen van huidkanker… Lees meer

 

PROSTAATKANKER
CABAZITAXEL EFFECTIEVER DAN ABIRATERONE OF ENZALUTAMIDE BIJ GEMETASTASEERDE CASTRATIERESISTENTIE PROSTAATKANKER
Hoewel er momenteel meerdere behandelingen beschikbaar zijn voor patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (‘metastatic castration-resistant prostate cancer’, mCRPC), zijn er weinig gegevens beschikbaar over de optimale behandelingskeuze met betrekking tot verbeterde overleving van de patiënt, de volgorde van behandeling en het bijwerkingenprofiel… Lees meer

 

BORSTKANKER
CABAZITAXEL EFFECTIEVER DAN ABIRATERONE OF ENZALUTAMIDE BIJ METASTATISCHCE CASTRATIERESISTENTIE PROSTAATKANKER
Voor postmenopauzale vrouwen met hormoon-receptieve (HR) borstkanker is de meest effectieve duur van een adjuvante aromataseremmer behandeling onvoldoende vastgesteld. In een prospectieve fase III-studie werden 3.484 postmenopauzale vrouwen met HR+ borstkanker die 5 jaar adjuvante endocriene therapie hadden ontvangen gerandomiseerd verdeeld tussen ofwel 2 jaren aanvullende therapie met aromataseremmer anastrozol, dan wel 5 jaren aanvullende anastrozol.
.. Lees meer