Ongelijkheid in onvervulde zorgbehoeften bij patiënten met kanker

oktober 2023 Kliniek in Praktijk Marleen Huijsmans
cancer therapy concept doctor give advice support motivation woman patient with cartoon flat style vector design illustration

Dit artikel is onderdeel van de Editor’s Pick van dr. Judith Herder, bestaande uit een selectie van klinisch relevante literatuur op het gebied van (long)kanker. In deze selectie komen onder andere artikelen over nieuwe behandelingen voor kleincellig longcarcinoom, AI-modellen voor kanker met een onbekende primaire tumor en ongelijkheid in onvervulde zorgbehoeften aan bod.
Bekijk hier de gehele selectie.

Uit eerdere studies is gebleken dat de ondersteunende zorgbehoeften van patiënten met kanker vaak onvervuld gaan.1 Om beter inzicht te krijgen in de ambulante zorgbehoeften van deze patiënten werd in de Verenigde Staten een cohortstudie uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in JAMA Network Open en leggen nieuwe ongelijkheden bloot tussen verschillende bevolkingspopulaties.2

In de afgelopen decennia is een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de vroegtijdige detectie en behandelingsmogelijkheden voor patiënten met kanker, waardoor de algehele overlevingskansen zijn verbeterd. Desondanks kunnen kankerbehandelingen en hun bijwerkingen op de lange termijn het dagelijks leven van patiënten verstoren. Voor deze mensen is de juiste ondersteunende zorg van groot belang. Dit kan gaan om informatieve, fysieke, psychologische, spirituele en praktische ondersteuning voor het dagelijks leven. In de huidige studie is onderzocht welke factoren geassocieerd zijn met onvervulde behoeften op het gebied van ondersteunende zorg en of deze onvervulde behoeften geassocieerd zijn met het risico op een ziekenhuisbezoek.

Ongelijkheid in onvervulde zorgbehoeften

In totaal werden gegevens van 5.236 patiënten verzameld in de studie. Deze groep had een gemiddelde leeftijd van 62,6 (standaarddeviatie: 13,1) jaar, bestond uit 2.949 vrouwen (56,3%), 2.506 hispanics of latino’s (47,9%) en 4.618 witte patiënten (88,2%).

In totaal meldden 940 patiënten (18,0%) dat zij één of meer onvervulde zorgbehoeften hadden. Het bleek dat onder andere zwarte patiënten, hispanic patiënten, patiënten met een grotere mate van angst, depressie en beperkte fysieke functie en patiënten die hun kwaliteit van leven laag scoren grotere onvervulde behoeften hadden. Patiënten met onvervulde behoeften moesten daarbij aanzienlijk vaker naar het ziekenhuis of de spoedeisende hulp in vergelijking met patiënten zonder onvervulde behoeften.

Conclusie

In dit Amerikaanse cohortonderzoek onder ambulante oncologiepatiënten waren onvervulde ondersteunende zorgbehoeften gerelateerd aan slechtere klinische uitkomsten. Patiënten uit raciale en etnische minderheidsgroepen en degenen met een grotere emotionele of fysieke belasting hadden een grotere kans op één of meer onvervulde zorgbehoeften. De resultaten suggereren dat het aanpakken van onvervulde ondersteunende zorgbehoeften van cruciaal belang kan zijn voor het verbeteren van klinische uitkomsten. Daarbij kunnen gerichte inspanningen op specifieke populaties bijdragen aan een verbetering van de zorg.

Referenties

  1. McDowell ME, Occhipinti S, Ferguson M, Dunn J, Chambers SK. Predictors of change in unmet supportive care needs in cancer. Psychooncology. 2010;19(5):508-516.
  2. Penedo FJ, Natori A, Fleszar-Pavlovic SE, et al. Factors Associated With Unmet Supportive Care Needs and Emergency Department Visits and Hospitalizations in Ambulatory Oncology. JAMA Netw Open. 2023;6(6):e2319352.