Editor’s Pick van dr. Bert van der Vegt, patholoog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

juli 2023 Editor's pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. BERT VAN DER VEGT (patholoog en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk. In deze selectie ligt de nadruk op nieuw onderzoek naar hoe patiënten met mammacarcinoom beter geselecteerd kunnen worden voor de juiste therapie – nu en in de toekomst.

CONSENSUS OVER DEFINITIE, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN BORSTKANKER MET LAGE HER2-EXPRESSIE

Borstkanker met een lage HER2-expressie is onlangs naar voren gekomen als een type borsttumor die met nieuwe antilichaam-geneesmiddelconjugaten gericht tegen HER2 behandeld kunnen worden. Hierdoor is het van belang dat er consensus is over de definitie, diagnostiek en behandeling van borstkanker met een lage HER2-expressie. In de periode 2022-2023 organiseerde de European Society for Medical Oncology (ESMO) een virtuele consensusbijeenkomst, waarvan de uitkomsten recentelijk gepubliceerd zijn in Annals of OncologyLees meer

RISICOFACTOREN VOOR RECIDIEF BORSTKANKER ONDANKS PATHOLOGISCHE COMPLETE RESPONS NA NEOADJUVANTE CHEMOTHERAPIE

Al decennialang maakt neoadjuvante chemotherapie deel uit van de multimodale aanpak van inflammatoire, lokaal gevorderde of inoperable borstkanker. Doel ervan is het reduceren van het tumorvolume en het daardoor vergroten van de operabiliteit. Eerder toonden diverse klinische studies en meta-analyses aan dat een pathologische complete respons na neoadjuvante chemotherapie gerelateerd is aan een betere eventvrije en algehele overleving. Omdat 15-20% van de patiënten bij wie een pathologische complete respons wordt bereikt met neoadjuvante chemotherapie een recidief ontwikkelt, is het van belang om te achterhalen welke patiënten een verhoogd recidiefrisico hebben… Lees meer

Nauwkeurige risicostratificatie van borstkankerpatiënten met computationele pathologie

Een veelvoorkomende vorm borstkanker is oestrogeenreceptorpostieve, lymfekliernegatieve borstkanker, waarbij de behandeling bestaat uit een borstsparende of borst-amputerende operatie met daarna eventueel bestraling, adjuvante hormoontherapie en/of adjuvante chemotherapie. Adjuvante chemotherapie heeft het beste kosten-baten-profiel bij patiënten met een hoog recidiefrisico. Het is daarom belangrijk om te bepalen welke patiënten een hoogrisicoprofiel hebben. Hiervoor zijn de hulpmiddelen Oncotype DX en het Nottingham grading system beschikbaar. In een nieuwe studie van Chen et al. werd onderzocht of er aan de hand van digitale pathologie, met kwantitatieve histomorfometrie, een nog accuratere inschatting kan worden gemaakt met lagere kosten… Lees meer

Checkpointremmers bij borstkanker: welke biomarkers voorspellen de respons?

Sinds hun introductie zijn checkpointremmers geïntegreerd in de oncologische praktijk als een onmisbaar onderdeel van de behandeling voor vele tumortypen, waaronder tripelnegatieve borstkanker. Ondanks de duurzame respons bij sommige patiënten, leveren checkpointremmers bij een groot deel van de patiënten geen substantieel voordeel op. Het is daarom van groot belang dat patiënten nauwkeurig geselecteerd worden voordat zij deze behandeling ondergaan. De identificatie van voorspellende biomarkers voor de respons op checkpointremmers speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van deze behandeling. In een recentelijk gepubliceerde review in The Breast beschrijven de onderzoekers de biomarkers in tumorweefsel en het bloed bloed die mogelijk ingezet kunnen worden om de respons op checkpointremmers bij borstkanker te voorspellen… Lees meer

Atlas ontwikkeld van cellen in de menselijke borst

De menselijke borst is opgemaakt uit een complex landschap aan cellen en weefsels. Hoewel relatief veel bekend is over de epitheelcellen die door de vorming van buisjes de borst voorzien van complexe netwerkstructuren, ontbreek kennis over andere celtypen. Onlangs verscheen in Nature de ‘Human Breast Cell Atlas’, waarbij de celpopulaties van de borst werden onderzocht via ‘single-cell RNA sequencing’ en ‘spatial transcriptomics’. De inzichten die zijn opgedaan en vastgelegd in de atlas kunnen in de toekomst als referentie dienen voor borstkankeronderzoek… Lees meer