Consensus over definitie, diagnostiek en behandeling van borstkanker met lage HER2-expressie

juli 2023 Wetenschap Marleen Huijsmans

Dit artikel is onderdeel van de Editor’s Pick van dr. Bert van der Vegt, bestaande uit een selectie van klinisch relevante literatuur op het gebied van borstkanker. In deze selectie ligt de nadruk op nieuw onderzoek naar hoe patiënten met mammacarcinoom beter geselecteerd kunnen worden voor de juiste therapie – nu en in de toekomst.
Bekijk hier de gehele selectie.

Borstkanker met een lage HER2-expressie is onlangs naar voren gekomen als een type borsttumor die met nieuwe antilichaam-geneesmiddelconjugaten gericht tegen HER2 behandeld kunnen worden. Hierdoor is het van belang dat er consensus is over de definitie, diagnostiek en behandeling van borstkanker met een lage HER2-expressie. In de periode 2022-2023 organiseerde de European Society for Medical Oncology (ESMO) een virtuele consensusbijeenkomst, waarvan de uitkomsten recentelijk gepubliceerd zijn in Annals of Oncology.

De erkenning van de biologische en klinische relevantie van expressie van HER2 bij borstkanker heeft een grote invloed gehad op de behandeling van deze ziekte.1 Sinds ongeveer 30 jaar wordt HER2-positieve borstkanker beschouwd als een afzonderlijke moleculaire entiteit, die gepaard gaat met een slechtere prognose en een agressiever ziektebeloop dan HER2-negatieve borstkanker.2 Inmiddels Zijn 8 op HER2 gerichte geneesmiddelen goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) of het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Hierdoor is HER2-positieve borstkanker geworden tot een ziekte die in een vroeg stadium zeer goed te genezen is. Ook hebben deze therapieën geleid tot betere uitkomsten voor patiënten met een gemetastaseerde ziekte.

Borstkanker met lage HER2-expressie

HER2-negatieve borsttumoren worden historisch geclassificeerd en behandeld op basis van de expressie van hormoonreceptoren, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 2 belangrijke klinische subtypes: hormoonreceptorpositief en/of progesteronreceptorpositief en HER2-negatief; en oestrogeenreceptor-, progesteronreceptor- en HER2-negatief (tripelnegatieve tumoren).3 Door de ontwikkeling van krachtige antilichaam-geneesmiddelconjugaten (‘antibody-drug conjugates’, ADC’s) gericht tegen HER2 is het mogelijk om ook tumoren met een lage HER2-expressie effectief te behandelen.4 Meerdere ADC’s gericht tegen HER2 hebben anti-tumoractiviteit vertoond in onderzoeken bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker met een lage HER2-expressie. Zo blijkt uit een fase III-studie (DESTINY-Breast04) dat trastuzumab-deruxtecan (T-DXd) in vergelijking met standaardchemotherapie de algehele overleving verbetert bij eerder behandelde patiënten met gemetastaseerde borstkanker met een lage HER2-expressie.5

Consensus

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat ADC’s ook inzetbaar zijn bij tumoren met lage HER2-expressie. Om tot een consensus te komen over de definitie, diagnostiek en behandeling van borstkanker met lage HER2-expressie werd een internationaal panel van experts op het gebied van borstkanker gevormd. Het panel heeft discussies gevoerd over twintig stellingen, waarvan de uitkomsten onlangs zijn gepubliceerd in Annals of Oncology.6 De nieuwe consensus zal van belang zijn in de klinische praktijk en het onderzoek naar de behandeling van patiënten met HER-2-lage borstkanker.

Referenties

  1. Loibl S, Gianni L. HER2-positive breast cancer. Lancet 2017;389:2415-29.
  2. Tarantino P, Trapani D, Curigliano G. Mastering the Use of Novel Anti-HER2 Treatment Options. Journal of Oncology Practice 2021;17:605-6.
  3. Loibl S, Poortmans P, Morrow M, Denkert C, Curigliano G. Breast cancer. Lancet 2021;397:1750-69.
  4. Tarantino P, Curigliano G, Tolaney SM. Navigating the HER2-Low Paradigm in Breast Oncology: New Standards, Future Horizons. Cancer Discovery 2022;12:2026-30.
  5. Modi S, Jacot W, Yamashita T, et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. New England Journal of Medicine 2022;387:9-20.
  6. Tarantino P, Viale G, Press MF, et al. ESMO expert consensus statements (ECS) on the definition, diagnosis, and management of HER2-low breast cancer. Annals of Oncology 2023;34:645-59.