TRAIN 3-studie borstkanker: kan het aantal chemokuren omlaag?

oktober 2019 Oncotrials Willem van Altena
Breast cancer invades normal tissues and establishes new centers of growth. Note that the duct on inside of breast is completely filled with tumor cells. This histological slide, stained with H&E stain and magnified to 100x.

De TRAIN-3 studie is sinds februari 2019 geopend voor nieuwe patiënten. Het is een Fase 2 studie bij patiënten met niet eerder behandelde HER2-positieve borstkanker met het doel om uiteindelijk 462 patiënten te includeren. Momenteel zijn er 49 patiënten geïncludeerd in de studie. In de TRAIN-3 studie worden patiënten behandeld met een standaard behandelschema welke bestaat uit chemotherapie (standaard negen kuren) en zogenaamde gerichte therapie: de HER2-blokkerende middelen.

Achtergrondinformatie

Ongeveer 15% van de borstkankers is HER2-positief. Bij stadium II-III HER2-positieve borstkanker wordt vaak chemotherapie gegeven voorafgaand aan de operatie. Dit heeft als voordeel dat de respons op de chemotherapie ten tijde van de operatie kan worden geëvalueerd. Ook is aangetoond via onderzoek dat patiënten vaker borstsparend geopereerd kunnen worden na chemotherapie vóór de operatie. Er is niet één standaard chemotherapie schema dat wordt gegeven. Wel is het zo dat in eerder wetenschappelijk onderzoek een voordeel is aangetoond van het combineren van chemotherapie met twee verschillende soorten HER2-remmers. Dit zijn middelen die specifiek aangrijpen op het HER2-eiwit. Dit zijn onder meer trastuzumab en pertuzumab.

Veelgebruikt behandelschema van 9 kuren

Een veelgebruikt schema is een combinatie van carboplatin, paclitaxel en de HER2-remmers trastuzumab en pertuzumab (PTC-Ptz). Hiervan worden nu standaard negen kuren gegeven voor de operatie, onafhankelijk van hoe goed de tumor reageert op de behandeling. Na de behandeling in een eerder wetenschappelijk onderzoek (TRAIN-2 studie) is bekend geworden dat bij een groot gedeelte van de patiënten (68%) een complete pathologische respons gezien kan worden. Dit betekent dat er bij de operatie in het verwijderde weefsel geen kankercellen meer worden gevonden.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een pathologisch complete respons waarschijnlijk een voorspeller is voor goede lange termijn uitkomsten. Daarnaast is bekend dat een pathologische complete respons voor een groot deel kunnen voorspeld kan worden door middel van een MRI-scan van de borst en een echo van de oksel. Het is waarschijnlijk dat niet alle patiënten die behandeld worden met PTC-Ptz alle negen kuren nodig hebben. Deze negen kuren geven vervelende bijwerkingen. Het is dus waardevol om te onderzoeken of door middel van radiologische evaluatie het aantal chemotherapie kuren kan worden aangepast aan de tumor respons. Dit is wat de TRAIN-3 studie beoogt.

Doel onderzoek

In het TRAIN-3 onderzoek (BOOG 2018-1) wordt bekeken of het aantal chemotherapie kuren kan worden verminderd in het geval van een vroege reactie van de tumor op chemotherapie in combinatie met HER2-blokkade bij patiënten met HER2-positieve borstkanker. Dit wordt gedaan bij patiënten die chemotherapie krijgen voorafgaand aan een operatie voor borstkanker door tijdens de behandeling bij herhaling te evalueren of een tumor kleiner wordt. Er wordt hiervoor om de drie kuren een MRI-scan van de borst en een echo van de oksel gemaakt. Als op de MRI en op de echo een complete radiologische respons wordt gezien, zal de patiënt vervroegd geopereerd worden. Indien er in het verwijderde weefsel vervolgens toch nog kankercellen worden gevonden, zal de patiënt na de operatie de resterende drie tot zes kuren alsnog krijgen om het schema van negen kuren vol te maken.

Andere eindpunten die worden bekeken in deze studie zijn:

  • De ziektevrije-overleving (DFS): de ziektevrije overleving bij een aan de tumorrespons aangepast, lager aantal chemotherapie-kuren wordt vergeleken met de ziektevrije overleving bij de standaard negen kuren.
  • De pathologisch complete respons (PCR): deze wordt geëvalueerd na drie en zes kuren en vergeleken met de uitkomst na standaard negen kuren en gerelateerd aan de lange termijn uitkomst.
  • Beeldvorming: er wordt bekeken in welke mate de reactie van de tumor (respons) op de chemotherapie op beeldvorming vergelijkbaar is met de daadwerkelijke reactie van de tumor.
  • Of laboratoriumtechnieken die gericht bepaalde biomarkers aantonen, kunnen voorspellen welke tumoren goed en welke tumoren minder goed op de behandeling zullen reageren. Daarbij wordt gekeken naar speciale weefselkenmerken van de tumorcellen.

Behandeling

Alle deelnemende patiënten zullen hetzelfde chemotherapie schema in combinatie met trastuzumab en pertuzumab krijgen. Het schema bestaat uit drie tot negen kuren PTC-Ptz (paclitaxel, trastuzumab, carboplatin en pertuzumab).

Hoofdonderzoeker en studiecoördinatoren

De TRAIN-3 studie wordt binnen de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) uitgevoerd. Het is een landelijke studie onder leiding van internist-oncoloog dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek) waaraan in totaal 45 tot 50 borstkankercentra in Nederland zullen deelnemen. Studiecoördinatoren zijn: Drs. Anna van der Voort arts-onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek / Nederland Kanker Instituut 1066 CX, Amsterdam en Gertruud Bakker, PhD, BOOG Study Center 1006 AE, Amsterdam.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat een bepaald ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt.
Amphia Ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek/NKI, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Reinier de Graaf Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, VieCuri, ZGT, Ziekenhuis St Jansdal.

Bronnen

1.BOOG study center, Image-guided de-escalation of neoadjuvant chemotherapy in HER2-positive
breast cancer: the TRAIN-3 study.

2.Register CCMO: NL66887.031.18
3.Trialregister Engels NCT03820063