Duurzame verbetering overlevingsuitkomsten met nivolumab-bevattend regime bij gevorderd melanoom

december 2021 Wetenschap
Young woman with at birthmark on her back, skin. Checking benign moles

Editor’s pick van dr. Marleen Kok, medisch oncoloog, NKI-AVL

 

Eerder is in de fase III-studie CheckMate 067 aangetoond dat patiënten met gevorderd melanoom een significant overlevingsvoordeel behaalden wanneer zij werden behandeld met nivolumab plus ipilimumab of nivolumab-monotherapie ten opzichte van alleen ipilimumab.1 Onlangs werden in de Journal of Clinical Oncology de resultaten gepresenteerd van 6,5 jaar follow-up.2 Dit includeerde de langste gerapporteerde mediane algehele overlevingsdata in een fase III-studie met melanoompatiënten en een eerste vermelding van melanoom-specifieke overleving.

CheckMate 067 includeerde behandelnaïeve patiënten met stadium III of IV niet-reseceerbaar melanoom. Deze patiënten werden 1:1:1 gerandomiseerd naar behandeling met nivolumab (1 mg/kg) plus ipilimumab (3 mg/kg), eenmaal per drie weken (vier dosissen) gevolgd door nivolumab (3 mg/kg eenmaal per twee weken, n=316), nivolumab (3 mg/kg eenmaal per twee weken, n=316), of ipilimumab (3 mg/kg eenmaal per drie weken, vier dosissen, n=315). Behandeling werd gestaakt bij ziekteprogressie, onacceptabele toxiciteit of terugtrekking uit de studie.

Langere OS en PFS met nivolumab

Na een follow-upperiode van minimaal 6,5 jaar werd een mediane algehele overleving (‘overall survival’, OS) gezien van 72,1 maanden (95%-BI: 38,2-niet gehaald) met nivolumab en ipilimumab, 36,9 maanden (95%-BI: 28,2-58,7) met nivolumab-monotherapie en 19,9 maanden (95%-BI: 16,8-24,6) met ipilimumab-monotherapie. De onderzoekers bekeken ook de melanoom-specifieke overleving (‘melanoma-specific survival’, MSS). Bij MSS werden overlijdens die niet gerelateerd waren aan melanoom geëxcludeerd. Bij de combinatie van nivolumab en ipilimumab was de mediane MSS niet gehaald, bij nivolumab was deze 58,7 maanden en bij ipilimumab 21,9 maanden. Verder waren de 6,5-jaars OS-percentages 57%, 43% en 25% bij patiënten met een BRAF-gemuteerde tumor en 46%, 42% en 22% bij patiënten met een tumor BRAF-wildtype, respectievelijk. Er werden geen onverwachte bijwerkingen gezien.

De progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) bleek tevens langer te zijn bij patiënten die een behandeling ontvingen met daarin nivolumab. De mediane PFS bepaald door de onderzoeker was 11,5 maanden (95%-BI: 8,7-19,3) bij nivolumab plus ipilimumab, 6,9 maanden (95%-BI: 5,1-10,2) bij nivolumab-monotherapie en 2,9 maanden (95%-BI: 2,8-3,2) bij ipilimumab-monotherapie. Na 6,5 jaar was het PFS-percentage respectievelijk 34%, 29% en 7%.

CONCLUSIE

In deze follow-up-analyse van 6,5 jaar werd gezien dat het overlevingsvoordeel van nivolumab en nivolumab plus ipilimumab over ipilimumab  ook op de lange termijn aanhoud. Zowel de algehele overleving, progressievrije overleving als melanoom-specifieke overleving was hoger bij de nivolumab-bevattende regimes. Het OS-voordeel werd gezien onafhankelijk van BRAF-mutatiestatus. Hoewel er een hogere indecentie bijwerkingen bij de combinatiebehandeling werd gezien, waren er geen nieuwe veiligheidssignalen.

Referenties

  1. Postow MA, Chesney J, Pavlick AC, et al. Nivolumab and ipilimumab versus ipilimumab in untreated melanoma. New England Journal of Medicine 2015;372:2006-17.
  2. Wolchok JD, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Long-Term Outcomes With Nivolumab Plus Ipilimumab or Nivolumab Alone Versus Ipilimumab in Patients With Advanced Melanoma. Journal of Clinical Oncology 2021.