Geen extra kankerrisico bij waakzaam wachten bij jonge rectumkankerpatiënt

november 2021 Kliniek in Praktijk Willem van Altena
3D illustration of Large Intestine, Part of Digestive System.

Rectumkanker is al geruime tijd in opmars, vooral bij patiënten jonger dan 50 jaar. Steeds vaker wordt de strategie van het waakzaam wachten ingezet bij patiënten met complete klinische respons na neoadjuvante behandeling. Toch bestaat er bij behandelaren en patiënten twijfel over deze strategie omdat er mogelijk een grotere kans op recidief kan zijn. In een recente data-analyse door onderzoekers van LUMC in Leiden werden de oncologische uitkomsten van waakzaam wachten vergeleken van rectumkankerpatiënten jonger en ouder dan 50 jaar.

Voor dit onderzoek werden data geanalyseerd van patiënten met een complete klinische respons na neoadjuvante therapie, die niet waren geopereerd. De data waren afkomstig uit de International Watch & Wait Database (IWWD).

Geen verhoogd risico bij waakzaam wachten

Uit de IWWD werden 1.552 patiënten geïncludeerd, van wie er 199 (12,8%) jonger dan 50 jaar waren. Deze jongere patiënten hadden mediaan een grotere tumoromvang bij diagnose (p=0,011). De ziekte-specifieke overleving na 3 jaar was 98% in de jonge groep en bij de patiënten boven de 50 was deze overleving 97%. De cumulatieve kans op een lokaal recidief na 3 jaar was 24% (95%-BI: 18-31) bij patiënten onder de 50 en 26% bij patiënten boven de 50 (HR [95%-BI]: 1,09 [0,79-1,49]; p=0,603). De cumulatieve kans op afstandsmetastasen was 10% over 3 jaar gemeten (HR [95%-BI]: 1,00 [0,62-1,62]; p=0,998).

De Leidse onderzoekers concluderen hieruit dat er geen extra oncologisch risico is voor patiënten jonger dan 50 jaar vergeleken met 50-plussers wanneer na een complete klinische respons wordt gekozen voor een strategie van waakzaam wachten. Zij adviseren om deze behandeloptie te bespreken met jongere rectumkankerpatiënten.

Referentie

Bahadoer RR, Peeters KCMJ, Beets GL, International Watch & Wait Database Consortium (IWWD). Watch and wait after a clinical complete response in rectal cancer patients younger than 50 years. Br J Surg. 2021 Nov 5:znab372. Epub ahead of print. PMID: 34738104.