Cisplatine en fluorouracil versus carboplatine en paclitaxel bij gevorderde anuskanker

juli 2020 Oncotrials Eline Feenstra
Set iv fluid intravenous drop saline drip hospital room,Medical Concept,treatment emergency and injection drug infusion care chemotherapy, concept.blue light background,selective focus

Anuskanker is zeldzaam en vertegenwoordigt 3% van alle gastro-intestinale maligniteiten. De incidentie is echter gestegen in de afgelopen decennia. Wegens een erkende kloof in de klinische besluitvorming voor patiënten met gevorderde anuskanker is er een klinische studie opgezet waarbij cisplatine plus fluorouracil (FU) vergeleken werd met carboplatine plus paclitaxel bij chemotherapienaïeve patiënten met gevorderde anuskanker, met als doel het optimale regime vast te stellen.

Patiënten die geen systemische therapie hadden gekregen voor gevorderde anuskanker werden willekeurig toegewezen (1:1) aan elke 21 dagen 60 mg/m2 intraveneuze cisplatine (dag 1) plus 1.000 mg/m2 FU (dag 1-4), of carboplatine (‘area under the curve’ (AUC):5 op dag 1) plus paclitaxel 80 mg/m2 (dag 1, 8 en 15) elke 28 dagen gedurende 24 weken, tot er sprake was van ziekteprogressie, ondraaglijke toxiciteit of een intrekking van de toestemming. Het primaire eindpunt was het objectieve responspercentage (ORR).

Meer bijwerkingen cisplatine+FU

Deze multicenter gerandomiseerde fase II-studie is uitgevoerd in 60 verschillende centra, gedurende een periode van 4 jaar. De mediane follow-up bedroeg 28,6 maanden. Een totaal van 91 patiënten werd gerandomiseerd verdeeld tussen cisplatine plus FU (n=46), of carboplatine plus paclitaxel (45). De ORR bedroeg 57% (95%-BI: 39,4%-73,7%) voor cisplatine plus FU versus 59% (95%-BI: 42,1%-74,4%) voor carboplatine plus paclitaxel. Serieuze bijwerkingen waren te zien in 62% van de patiënten die cisplatine plus FU ontvingen in vergelijking met 36% in de carboplatine plus paxlitaxel groep (p=0,016).

De mediane progressievrije overleving was 5,7 maanden voor cisplatine plus FU (95%-BI: 3,3-9,0 maanden) vergeleken met 8,1 maanden voor carboplatine plus paclitaxel (95%-BI: 6,6-8,8 maanden). De mediane totale overleving bedroeg 12,3 maanden voor cisplatine plus FU (95%-BI: 9,2-17,7 maanden) vergeleken met 20 maanden voor carboplatine plus paclitaxel  (95%-BI: 12,7 maanden tot niet bereikt) (hazard ratio, 2,00; 95%-BI: 1,15 tot 3,47; p=0,014).

Dit was de eerste internationale gerandomiseerde studie die uitgevoerd is met chemotherapie-naïeve patiënten met gevorderde anuskanker. Hoewel er geen verschil was in de ORR tussen cisplatine plus FU en carboplatine plus paclitaxel, bleek carboplatine plus paclitaxel gepaard te gaan met een lagere toxiciteit.

Referentie

Rao S, Sclafani F, Eng C et al. International Rare Cancers Initiative Multicenter Randomized Phase II Trial of Cisplatin and Fluorouracil Versus Carboplatin and Paclitaxel in Advanced Anal Cancer: InterAAct. J Clin Oncol. 2020 Jun 12;JCO1903266.