Groter risico op cisplatine-gerelateerd gehoorverlies bij jonge kinderen

november 2021 Preventie Willem van Altena

Editor’s pick van dr. Cor de Kroon, gynaecoloog-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum

 

Ototoxiciteit is een vaak vastgestelde ernstige bijwerking van cisplatinebehandeling bij kinderen met kanker. Een recente studie, die is gepubliceerd in Cancer, geeft aan dat het risico op cisplatinegerelateerd gehoorverlies (‘cisplatin-induced hearing loss’, CIHL) hoger is bij kinderen die jonger zijn dan 5 jaar. Bij de jongste kinderen treedt gehoorverlies het vaakst op gedurende het eerste jaar van de behandeling. Er is ook een relatie tussen CIHL en de totale cumulatieve dosis cisplatine na 3 maanden, aanvullend gebruik van vincristine en de duur van concomitant toegediende antibiotica.

Voor de studie werden gegevens bestudeerd van 368 Canadese patiënten, die in totaal 2052 audiologische onderzoeken hadden gehad. De mate van gehoorverlies werd gegradeerd volgens criteria van de International Society of Pediatric Oncology en de Kaplan-Meier methode werd aangewend om de cumulatieve incidentie van CIHL voor het totale cohort te schatten, met onderscheid naar leeftijd.

Resultaten

De 368 patiënten werden ingedeeld in twee groepen, een van kinderen tot en met 5 jaar oud en een van kinderen van 6 jaar en ouder. Drie jaar na aanvang van de cisplatine behandeling werd een hogere cumulatieve incidentie van CIHL gezien bij de jongste groep (75%; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 66%-84%) vergeleken met de oudere kinderen (48%; 95%-BI: 37%-62%; p<0,001). Daarnaast bleek de cumulatieve incidentie van CIHL snel toe te nemen bij de jongste patiënten, van 27% (95%-BI: 21%-35%) na 3 maanden tot 61% (95%-BI: 53%-69%) na een jaar. Daarnaast werd ook vastgesteld dat de ontwikkeling van CIHL een relatie vertoonde met additioneel gebruik van vincristine (per 100 mg/m2 toename: hazard ratio [HR]: 1,20; 95%-BI: 1,01-1,41) en de totale duur van gelijktijdige toediening van antibiotica (>30 dagen: HR: 1,85; 95%-BI: 1,17-2,95).

Conclusie

Het onderzoek toont aan dat de cumulatieve incidentie van CIHL bij jonge kinderen groter is dan bij oudere kinderen en dat gehoorverlies al vroeg in de behandeling optreedt. Het is daarom van belang om de gehoorfuncties bij een cisplatinebehandeling nauwgezet te monitoren, zeker bij de jongste patiënten.

Referentie

Meijer AJM, Li KH, Brooks B et al. The cumulative incidence of cisplatin-induced hearing loss in young children is higher and develops at an early stage during therapy compared with older children based on 2052 audiological assessments. Cancer. 2021 Sep 7.