Robotchirurgie bij orofarynxkanker verbetert mogelijk resultaat en overleving

augustus 2020 Zorg van de toekomst Willem van Altena
robot, technology, future, futuristic, business, medical, treatment, program, high tech, cyber, cyber technology, data, artificial intelligence, 3D, metal, blue background, studio, science, sci fi, hand, gesture, robotic, tech, illustration, innovation, shiny, chrome, silver, wires, concept, creative

Wanneer er tumoren ontstaan achterin de keel, rond de basis van de tong en de amandelen, wordt gesproken van orofarynxkanker. Dit is een moeilijk opereerbare vorm van kanker, maar mogelijk verandert dat dankzij moderne technologie. Recent onderzoek uit de Verenigde Staten lijkt aan te tonen dat robotchirurgie de uitkomst van een behandeling verbetert en mogelijk ook de overleving verhoogt. Medisch vaktijdschrift JAMA Oncology publiceerde onlangs de bevindingen van het Cedars-Sinai ziekenhuis.

Moeilijk operabel

Bij transorale robotchirurgie bestuurt de chirurg een endoscoop die dankzij softwarematige verbeteringen hoge resolutiebeelden in 3D kan laten zien van het te opereren gebied achterin de keel. Door middel van twee op afstand bestuurbare robotarmen kan de chirurg plekken bereiken die op conventionele wijze moeilijk operabel zijn, en zo tumoren operatief verwijderen.

In de studie aan het Cedars-Sinai ziekenhuis werden gegevens bekeken uit het nationale kankerregister van de VS. Het ging om 9.745 patiënten die geopereerd waren aan orofarynxkanker tussen 2010 en 2015. Ongeveer een derde deel van hen, 2.694 personen, was met behulp van robotchirurgie behandeld.

Veilig en effectief

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de overleving bij de groep die met behulp van robots was geopereerd iets beter was dan bij de overige patiënten. De vijfjaarsoverleving was 84,5% tegenover 80,3%. Mede-auteur prof. Zachary Zumsteg stelt vast: “Robotchirurgie lijkt bij orofarynxkanker patiënten veilig en effectief vergeleken met de gebruikelijke standaardzorg.” Die bestaat doorgaans uit operatie, bestraling en chemotherapie.

De onderzoekers stelden ook vast dat de resultaten van de robotchirurgie beter waren en dat er minder kankercellen achterbleven. Bij robotchirurgie was dat in 12,5% van de operaties het geval, tegen 20,3% bij conventionele chirurgie. Ook was er na een robot-operatie minder vaak postoperatieve chemoradiatie nodig dan bij een conventionele operatie: 28,6% tegenover 35,7%.

Referentie
Nguyen AT, Luu M, Mallen-St Clair J, et al. Comparison of Survival After Transoral Robotic Surgery vs Nonrobotic Surgery in Patients With Early-Stage Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma. JAMA Oncol. Published online August 20, 2020. doi:10.1001/jamaoncol.2020.3172