Chemotherapiemedicijn effectiever in combinatie met microbubbels

september 2020 Wetenschap Eline Feenstra
Tiny water bubbles with red lustre in glass vessel.

Hepatocellulair carcinoom (HCC) is een hardnekkige kanker met een hoog sterftecijfer. Transarteriële chemo-embolisatie (TACE), een niet-curatieve methode, is op het moment de eerstelijnsbehandeling. Deze behandeling verlengt effectief de overleving van de patiënt, maar vereist een gecompliceerde intra-arteriële katheterisatieprocedure en is niet geschikt voor herhaling.

In een nieuwe studie, gepubliceerd in APL Bioengineering, werd gebruik gemaakt van gaschemo-embolisatie. Deze methode is minder invasief en gemakkelijker uit te voeren. Gedurende de studie is er in een xenotransplantaatmodel van HCC gekeken naar de effectiviteit van herhaaldelijke embolisatie gecombineerd met systemisch toegediend doxorubicine -het meest voorkomende chemotherapeuticum bij TACE- of tirapazamine -een door hypoxie geactiveerd cytotoxisch middel-.

Embolieën werden in situ gegenereerd met behulp van akoestische druppelverdamping, een niet-invasieve omzetting van intraveneus toegediende perfluorkoolstofmicrodruppeltjes in microbubbels. Gasembolisatie alleen verlaagde significant de Ki67-index en de levensvatbaarheid van de tumor na 3 behandelingen (11,6 ± 6,71% niet-necrotisch versus 100% in controle; p <0,01).

Significante tumorregressie

Muizen die gedurende 3 weken werden behandeld, vertoonden significante tumorregressie in vergelijking met de controlegroep (23,8 ± 5,37% van het aanvankelijke volume versus 427 ± 49,7% bij controles, p<0,01). Deze resultaten waren onafhankelijk van het gekozen chemotherapeutische middel. Drie weken extra monitoring na de behandeling legde echter een significant verschil vast in het percentage tumorrecidief, waarbij gecombineerde gasembolisatie en doxorubicine resulteerde in de beste behandelresultaten (60% volledige regressie).

Hoewel het toedienen van doxorubicine gepaard ging met significante cardiotoxiciteit (p<0,01) ging het middel een sterke interactie aan met de druppeltjes, waardoor de systemische dosis met 11,4% kon worden verlaagd. Concluderend kan gesteld worden dat gaschemo-embolisatie een veelbelovende therapie lijkt die verder onderzocht zal worden in complexere tumormodellen.

Referentie

Harmon JS, Kabinejadian F, Bull JL; Combined gas embolization and chemotherapy can result in complete tumor regression in a murine hepatocellular carcinoma model. APL Bioeng. 2020 Sep 8;4(3):036106. doi: 10.1063/5.0005329.