Belang preventie van COPD-exacerbaties bij behandeling van longkanker vaak onderschat

oktober 2023 Wetenschap Willem van Altena
Medical Illustration of lung cancer - cancerous area in lungs

In de strijd tegen kanker staat de medische wetenschap voor constante uitdagingen, waarbij de interconnectiviteit van verschillende aandoeningen steeds duidelijker wordt. Een nieuwe studie uit Chicago (Verenigde Staten) werpt licht op een intrigerende correlatie tussen chronische obstructieve longziekte (COPD) en longkanker, zelfs bij niet-rokers. Meer dan 50% van de longkankerpatiënten wordt geconfronteerd met COPD. Deze bevindingen hebben geleid tot een diepgaand onderzoek naar de preventie van COPD-exacerbaties binnen de behandeling van longkanker.

Diep verweven ziektebeelden

Chronische obstructieve longziekte (COPD) en longkanker zijn twee ziektebeelden die diep verweven zijn, zelfs in patiënten zonder rookgeschiedenis. De recente studie uit Chicago onthult dat tussen 2016 en 2019 maar liefst 9 tot 20% van de COPD-patiënten in het ziekenhuis belandde vanwege exacerbaties van COPD, en tevens gediagnosticeerd werd met longkanker. Intrigerend genoeg vertonen mannen met COPD een 2,23 maal hoger risico op longkanker, terwijl dit risico bij vrouwen zelfs 3,97 maal hoger ligt.

Deze studie, uitgevoerd bij 61.080 patiënten met geobjectiveerde longkanker, die werden opgespoord via ICD-10-codes in de Nationwide Inpatient Sample Database, biedt onthullende inzichten. Opmerkelijk was dat 2,5% van de ziekenhuisopnames wegens exacerbaties van COPD toebehoorde aan patiënten met longkanker, met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Tijdens deze ziekenhuisopnames bleek het sterftecijfer 3% te bedragen, en na correctie voor vertekenende factoren was het risico op overlijden door COPD-exacerbaties 2,13 maal hoger bij kankerpatiënten. Factoren zoals hoge leeftijd, ernstige comorbiditeit, mannelijk geslacht en opname in een niet-universitair ziekenhuis werden geïdentificeerd als risicofactoren voor een slechte prognose.

Intensive care

Verder onthulde de studie dat patiënten met zowel longkanker als COPD een verhoogd risico hadden op sepsis, pneumonie, longembolieën en hartfalen. Een aanzienlijk aantal van deze patiënten moest worden beademd en werd opgenomen op de intensive care, wat leidde tot aanzienlijk hogere kosten van ziekenhuisopnames in vergelijking met COPD-patiënten zonder longkanker.

Preventieve maatregelen

Deze bevindingen benadrukken de dringende noodzaak om preventieve maatregelen te treffen om COPD-exacerbaties bij longkankerpatiënten te verminderen. Door gericht in te spelen op risicofactoren kunnen we niet alleen de sterfte verminderen, maar ook de druk op de gezondheidszorg substantieel verlichten. Bovendien biedt recent onderzoek hoopvolle perspectieven: bij COPD-patiënten reageert longkanker gunstiger op checkpointremmers zoals PD-1- en PD-L1-antagonisten en CTLA-4-antagonisten, wat nieuwe wegen opent voor effectieve behandelingen.

Referentie

V. Deenadayalan, R. Ferreira De Araujo Litvin, F. Sami, E. Martinez Trevino: Outcomes of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Exacerbations in Patients With Lung Cancer: A Nationwide Inpatient Analysis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.  https://doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2023.207.1_MeetingAbstracts.A1143