dr. G.S. Sonke

Artikelen:

Het DOMEC-onderzoek: een fase 2-onderzoek naar de effectiviteit van ‘checkpoint’- en PARP-remming bij gerecidiveerd endometriumcarcinoom

1 december 2019

INLEIDING EN ACHTERGROND

Endometriumcarcinoom is de meest voorkomende gynaecologische maligniteit.1,2 Doorgaans heeft endometriumcarcinoom een goede prognose, doordat het in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd. Voor vergevorderd (gerecidiveerd, niet-resectabel of gemetastaseerd) endometriumcarcinoom is de prognose echter… Lees verder »

Ribociclib in combinatie met endocriene therapie voor de behandeling van gevorderde borstkanker bij premenopauzale patiënten: ‘overall survival’-resultaten

28 oktober 2019

INLEIDING

Eén op de drie vrouwen die in Nederland wordt gediagnosticeerd met borstkanker met metastasen op afstand is pre-menopauzaal.2 Het hormoonreceptorpositieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve subtype is ook in deze jonge populatie de meest voorkomende borstkankersoort.3 Lees verder »

CDK4/6-remmers bij borstkanker

1 juli 2019

INLEIDING

Borstkanker kent de hoogste incidentie van alle kankersoorten bij Nederlandse vrouwen en jaarlijks overlijden ruim 3.000 patiënten aan de ziekte.1 De meest voorkomende vorm van borstkanker betreft het hormoongevoelige (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve subtype.2,3 Lees verder »

Het bepalen van de optimale positie van CDK4/6-remmers in hormoonreceptor-positief gevorderd mammacarcinoom: de SONIA-studie (BOOG 2017-03)

1 juli 2019

INLEIDING

De standaardbehandeling van hormoonreceptor-positieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve gevorderde borstkanker bestaat uit sequentiële endocriene therapie gericht op de oestrogeenreceptor-signaaltransductieroute.1 In toenemende mate wordt de standaardbehandeling met endocrie… Lees verder »

De rol van HIPEC in de behandeling van het ovariumcarcinoom

1 juni 2018

INLEIDING

Het ovariumcarcinoom heeft de hoogste mortaliteit van alle gynaecologische tumoren in de westerse wereld en heeft een slechte prognose. Het aantal nieuwe patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom is in Nederland gestegen in de tijd van 4.049 in 1989–1993, tot 5.945 in 2009–2014.1 De vijfjaarsoverleving li… Lees verder »

Olaparib gecombineerd met locoregionale radiotherapie voor inoperabele, gemetastaseerde of inflammatoire borstkanker

1 november 2013

Inleiding

Bij patiënten met borstkanker verbetert bestraling van de borst en eventueel aangedane lymfeklieren zowel de locoregionale controle als de overleving.1,2 Patiënten met lokaalgevorderde borstkanker, inclusief inflammatoire borstkanker, hebben echter nog steeds een hoge kans op een locoregionaal recidief.2–5<… Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van HER2-positieve borstkanker

1 september 2013

Inleiding

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 14.000 personen de diagnose ‘borstkanker’ gesteld en overlijden ruim 3.000 mensen aan deze ziekte.1 De identificatie van moleculaire subtypen mammacarcinoom heeft geleid tot de ontwikkeling van doelgerichte therapieën met een specifiek aangrijpingspunt op cellulair nive… Lees verder »

Optimaliseren van de neoadjuvante systemische behandeling bij HER2-positieve borstkanker: de TRAIN-2-studie

1 september 2013

Inleiding

De behandeling van het HER2/neu-positieve mammacarcinoom is de afgelopen jaren sterk verbeterd, met name door de bijdrage van HER2-gerichte therapie zoals trastuzumab.

Recentelijk is gebleken dat het toevoegen van een tweede medicament gericht tegen de HER2-receptor de effectiviteit van de behandeling verder verbetert.<… Lees verder »

Aanbevolen

De TIL-studie loopt in Nederland in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en staat mome …

Lees verder »

Mededelingen

No items found
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.