In deze (Engelse) podcast bespreekt Nadia Harbeck de primaire analyse van de fase III KAITLIN-studie. In deze studie is de invasieve ziektevrije overleving geanalyseerd bij hoogrisico HER2-positieve vroege borstkankerpatiënten adjuvant behandeld met of trastuzumab emtansine (T-DM1) + pertuzumab of trastuzumab + pertuzumab + taxaan, na anthracyclines.