Een kleine primaire tumor duidt niet altijd op een betere prognose. Uit een nieuwe studie gepubliceerd in The Oncologist blijkt dat zeer kleine primaire borsttumoren met uitgebreide lymfekliermetastasen gepaard gaan met agressief biologisch gedrag.

Gegevens van vrouwen met unilateraal, gemetastaseerd T1/2 invasief ductaal carcinoom tussen 2010 en 2015 werden retrospectief verzameld. Primaire studievariabelen waren onder meer T-stadium, N-stadium, tumorgraad, plaats waar metastases zich bevonden, hoeveelheid betrokken plaatsen, oestrogeenreceptorstatus, progesteronreceptorstatus en humane epidermale groeifactorreceptor 2-status. 1-, 2- en 3-jarige borstkankerspecifieke mortaliteit (‘breast cancer specific mortality’, BCSM) en werd vergeleken met de tumorgrootte.

Mortaliteit niet lager bij kleinere tumoren

Een totaal van 5.340 patiënten met borstkanker werd geïncludeerd in het onderzoek. Uit een multivariate analyse bleken ras, leeftijd, graad, moleculair subtype, chirurgie, hersenmetastasen en levermetastasen onafhankelijk geassocieerd te zijn met BCSM. Voor T1-tumoren hadden de N0-, N1- en N2 + -groepen dezelfde BCSM. Bij tumoren kleiner dan 50 mm nam de 1-, 2- en 3-jarige BCSM niet af met de afname van de tumorgrootte. Voor triple-negatieve borstkankers had de T1a/ T1bN2 + -groep een significant slechtere BCSM dan welke andere groep dan ook.

Concluderend kan gesteld worden dat patiënten met kanker in stadium IV met kleine tumoren een BCSM kunnen hebben die even hoog is als bij grotere tumoren. Bij de triple-negatieve borstkankers zijn zeer kleine tumoren met lymfkliermetastasen geassocieerd met de ergste BCSM. Vervolg onderzoek zal nodig zijn om Ta1/T1bN2 + M1 triple-negatieve borstkanker verder te onderzoeken en de behandeling van patiënten te individualiseren.

Referentie

Zheng YZ, Wang XM, Fan L et al. Breast Cancer-Specific Mortality in Small-Sized Tumor with Stage IV Breast Cancer: A Population-Based Study. Oncologist. 2020 Oct 19. doi: 10.1002/onco.13567.