Zolbetuximab plus CAPOX verlengt overleving in bepaalde typen maag- en slokdarmkanker

september 2023 Oncotrials Willem van Altena
3D Illustration Concept of Human Internal Organ of Digestive System Stomach Anatomy X-ray 3D rendering

Maag- en gastro-oesofageaal adenocarcinoom zijn ernstige vormen van kanker die vaak in een gevorderd stadium worden gediagnosticeerd, wat de behandeling bemoeilijkt. Gelukkig boeken wetenschappers en artsen vooruitgang in de behandeling van deze ziekten door het gebruik van nieuwe therapieën en biomarker-tests. Een recente wereldwijde studie genaamd GLOW heeft veelbelovende resultaten opgeleverd voor patiënten met een specifieke biomarker genaamd claudin-18 isovorm 2 (CLDN18.2) in hun tumoren. Deze biomarker komt voor in maag- en gastro-oesofageaal adenocarcinoom en heeft de aandacht getrokken van onderzoekers van over de hele wereld. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd door Prof. Rui-Hua Xu van het State Key Laboratory of Oncology in Guangzhou, China, in Nature Medicine.

De GLOW-studie was een wereldwijde, gerandomiseerde, dubbelblinde fase III-studie die onderzocht of het toevoegen van een medicijn genaamd zolbetuximab aan de standaardbehandeling met CAPOX (een combinatie van chemotherapie) de overleving van patiënten met CLDN18.2-positief, HER2-negatief maag- en gastro-oesofageaal adenocarcinoom kon verbeteren. De resultaten van deze studie waren opmerkelijk.

Studieopzet

Bij 507 patiënten werden de behandelingen willekeurig verdeeld, waarbij de ene groep zolbetuximab plus CAPOX kreeg en de andere groep placebo plus CAPOX. De resultaten toonden aan dat patiënten die zolbetuximab ontvingen een aanzienlijke verbetering in de progressievrije overleving (PFS) en totale overleving (OS) vertoonden in vergelijking met de placebogroep. De PFS was gemiddeld 8,21 maanden voor de zolbetuximab-groep en 6,80 maanden voor de placebogroep. De OS was gemiddeld 14,39 maanden voor de zolbetuximab-groep en 12,16 maanden voor de placebogroep.

Dit betekent dat patiënten die zolbetuximab kregen, langer leefden zonder ziekteprogressie en langer overlevingsvoordeel hadden in vergelijking met degenen die alleen de standaardbehandeling kregen. Deze resultaten zijn bijzonder opmerkelijk gezien het feit dat gevorderd maag- en gastro-oesofageaal adenocarcinoom vaak moeilijk te behandelen is.

CLDN18.2

Zolbetuximab is een specifiek antilichaam dat gericht is tegen CLDN18.2, een eiwit dat voornamelijk wordt aangetroffen in normale maagslijmvliescellen en behouden blijft in de meeste tumoren van de maag en gastro-oesofageale junctie. Tijdens de ontwikkeling van kanker kan dit eiwit meer toegankelijk worden voor therapeutische antilichamen, zoals zolbetuximab. Dit medicijn activeert het immuunsysteem om kankercellen aan te vallen, wat de effectiviteit van de behandeling kan vergroten.

De GLOW-studie bevestigde de bevindingen van eerdere onderzoeken die vergelijkbare voordelen aantoonden voor het gebruik van zolbetuximab bij patiënten met CLDN18.2-positieve tumoren. Samen suggereren deze studies dat biomarkertesten voor CLDN18.2-expressie kunnen helpen bij het identificeren van patiënten die het meeste baat zullen hebben bij deze nieuwe behandeling.

Bijwerkingen

Een opvallend aspect van de GLOW-studie was dat het medicijn goed werd verdragen door de patiënten. Graad ≥3 bijwerkingen die verband hielden met de behandeling waren vergelijkbaar tussen de zolbetuximab- en placebogroepen. De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren braken, bloedarmoede, verminderd aantal neutrofielen en misselijkheid. Slechts een klein percentage van de patiënten stopte met de behandeling vanwege bijwerkingen.

In conclusie hebben de resultaten van de GLOW-studie aangetoond dat zolbetuximab plus CAPOX de overleving kan verlengen en de progressie van gevorderd maag- en gastro-oesofageaal adenocarcinoom kan vertragen, vooral bij patiënten met CLDN18.2-positieve tumoren. Dit opent de deur naar een nieuwe behandelingsbenadering en biedt hoop voor degenen die getroffen zijn door deze vormen van kanker.

Referentie

Shah, M.A., Shitara, K., Ajani, J.A. et al. Zolbetuximab plus CAPOX in CLDN18.2-positive gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: the randomized, phase 3 GLOW trial. Nat Med 29, 2133–2141 (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02465-7