Wie veel melk drinkt heeft niet per se langer leven

december 2019 Actueel Willem van Altena
Melk is goed voor elk, maar leidt niet tot een langer leven

‘Melk is goed voor elk’, is een bekend gezegde. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat leidt tot een langer leven. Een recent onderzoek van de Harvard School of Public Health in Boston (V.S.), dat werd gepubliceerd in the British Medical Journal (BMJ) lijkt erop te wijzen dat mensen die veel melk drinken niet per se langer leven dan mensen die dat niet doen.

Onderzoekers, onder leiding van dr. Ming Ding bestudeerden data van ongeveer dertig jaar over de zuivelconsumptie bij meer dan 168.000 vrouwen en ruim 49.000 mannen, die nooit kanker of een hartaandoening hadden gehad. Van die proefpersonen overleden er 51.438 gedurende de onderzoeksperiode.

De mensen die het meeste zuivel nuttigden (gemiddeld 4,2 porties per dag) hadden 7% meer kans om te overlijden dan zij die het minste zuivel innamen (0,8 porties per dag of minder). En ook degenen die 1 a 3 porties zuivel per dag consumeerden hadden ongeveer dezelfde kans op overlijden als de groep die nauwelijks zuivel gebruikte.

Diabetes
Eerdere studies hadden al een verband gelegd tussen zuivelinname en een licht verhoogd risico op een breed spectrum aan gezondheidsproblemen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde soorten kanker.

Voor de recente studie bekeken de onderzoekers uit Harvard data uit drie eerdere Amerikaanse studies waarbij de deelnemers elke twee jaar een vragenlijst invulden waarbij ook hun eetgewoonten aan bod kwamen. Het bleek dat mensen die de meeste zuivel consumeerden doorgaans minder alcohol dronken en minder vaak rookten. Ook waren ze vaak lichamelijk actiever dan mensen die weinig zuivel in hun dieet hadden.

Yoghurt
Uit de data waren ook indicaties af te lezen over het effect van bepaalde soorten zuivel op de mortaliteit. Mensen die veel magere of halfvolle melk drinken hebben een iets hoger overlijdensrisico, vooral door hartfalen of colorectale kanker. Terwijl bij mensen die veel volle melk drinken juist cardiovasculaire aandoeningen en diverse soorten kanker vaker voorkwamen. De consumptie van kaas en yoghurt bleek geen invloed op de levensduur te hebben.

De onderzoekers stelden wel vast dat het vervangen van zuivel voor een gezonder alternatief de kans op overlijden verkleint. Wanneer een glas melk werd vervangen door een portie noten en peulvruchten, dan nam de sterfkans met 14% af gedurende de studie. Vervangen van melk door een portie rood of verwerkt vlees verhoogde de sterfkans juist met 5%.

De conclusie van het onderzoek luidt dat matige melkconsumptie, gecombineerd met andere gezonde dieetkeuzes mogelijk het leven kunnen verlengen, maar wie meer dan twee glazen melk per dag nuttigt loopt een iets verhoogd overlijdensrisico, en dan met name aan kanker.

Bron: BMJ.