Wetenschappers ontdekken genen die rol kunnen spelen in strijd tegen COVID-19

mei 2021 Corona Willem van Altena
Corona Virus mutation with DNA - covid-19 illustration with dark blue cell background

Onderzoekers aan het Sanford Burnham Prebys instituut in San Diego (V.S.) hebben een aantal genen ontdekt die een rol spelen in de reactie op een SARS-CoV-2 infectie. Het kan een stap zijn op weg naar mogelijke geneesmiddelen tegen COVID-19. Onlangs werd het onderzoek gepubliceerd in vaktijdschrift Molecular Cell.

Het onderzoek werd geleid door professor Sumit K. Chanda, directeur van het onderzoeksprogramma naar immuniteit en pathogenese aan het Sanford Burnham Prebys instituut. “Wij wilden beter doorgronden hoe de reactie op SARS-CoV-2 op celniveau is”, legt hij uit. “Met name wat de reden is voor een krachtige of minder krachtige reactie op een infectie. We hebben nu meer inzicht verworven over de manier waarop het virus onze eigen cellen tegen ons keert, maar we speuren nu naar de achilleshiel van het virus om op basis daarvan optimale antivirale behandelingen te kunnen ontwikkelen.”

Interferon-gestimuleerde genen

In de eerste maanden van de pandemie was al ontdekt dat er een verband was tussen een zwakke interferonrespons op een SARS-CoV-2 infectie en een ernstige ziektebeeld. Op basis daarvan besloten Chanda en zijn team verder onderzoek te doen naar de genen die door interferons getriggerd worden, de interferon-gestimuleerde genen (ISGs), die een rol kunnen spelen bij het indammen van de infectie.

Voortbouwend op kennis die was opgedaan tijdens de uitbraak van de aan COVID-19 verwante SARS-CoV-1 uitbraak tussen 2002 en 2004 slaagden de Amerikaanse wetenschappers erin om laboratoriumexperimenten op te zetten waarmee de specifieke ISGs die gerelateerd zijn aan virusreplicatie bij COVID-19 geïdentificeerd konden worden.

Remmend effect

In totaal werden er op die manier 65 ISGs gevonden die op verschillende manieren het virus bestreden. Daaronder bleken ook enkele ISGs te zijn die ook bij andere virussen actief waren, zoals influenza, West-Nijl en HIV. Acht ISGs bleken zowel bij het SARS-CoV-1 als 2-virus een remmend effect te hebben op de replicatie ervan en dan met name op de proteïneschil waarin het virus verpakt is. De onderzoekers willen die acht genen verder onderzoeken en vaststellen of genetische variaties binnen deze ISGs van invloed zijn op de ernst van de ziekteverschijnselen. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de varianten van het SARS-CoV-2 virus zich gedragen en op welke manier zij de effectiviteit van de vaccins verminderen.

Prof. Chanda sluit af: “Het is belangrijk dat we doorgaan met ons onderzoek, juist nu we vaccins hebben om de pandemie onder controle te brengen. Ook om beter voorbereid te zijn wanneer –niet: als- een volgende virusuitbraak zich aandient.”

Referentie

Martin-Sancho L, Lewinski MK, Pache L, et al. Functional Landscape of SARS-CoV-2 Cellular Restriction. bioRxiv [Preprint]. 2020 Sep 30:2020.09.29.319566. doi: 10.1101/2020.09.29.319566.