Immuunmodulerende voeding mogelijk zinvol bij maagdarmkankers

juli 2019 Beter Leven Eline Feenstra
Female and with an illustration on their abdomen of intestines with colourful bacteria. Beneficial gut microbiome

Het gebruik van immuunmodulerende voeding (IMN) kan een positieve bijdrage leveren aan de uitkomst van de operatieve behandeling van maagdarmkankers. Een nieuwe meta-analyse van de universiteit van Nottingham (Verenigd Koninkrijk) toont aan dat opname van deze voeding via de mond of darm voorafgaand aan de operatie, de hoeveelheid infecties kan verlagen en het ziekenhuisverblijf kan verkorten.

Het immuunmodulerende Impact (Novartis/Nestlé), bestaande uit omega-3 vetzuren, arginine en nucleotiden, kan het infectierisico tegengaan. Volgens onderzoeker Dr. Dileep N. Lobo zou dergelijke voeding standaard gebruikt moeten worden bij patiënten die operatief behandeld worden voor maagdarmkankers. Temeer daar het eenvoudig en goedkoop verkrijgbaar is en geen bijwerkingen met zich meebrengt (mits in aanbevolen dosering gebruikt).

Minder infecties

Dr. Lobo en zijn team onderzochten het effect van IMN, wanneer dit voor langer dan drie dagen voorafgaand aan de operatie ingenomen werd. Van meer dan 16 studies, met in totaal 1.387 patiënten, werd vervolgens de behandeluitkomst vergeleken. Het primaire eindpunt van de studie wat het ontwikkelen van infecties na de behandeling. Secundaire eindpunten waren onder andere overige complicaties en verblijfsduur in het ziekenhuis.

Het gebruik van IMN resulteerde in een significant lagere hoeveelheid infecties. Terwijl in de controlegroep 29,3 procent van de patiënten geïnfecteerd raakte, was dit slechts 18,6 procent in de IMN-innemende groep. Bovendien was het ziekenhuisverblijf gemiddeld 1,57 dagen korter na inname van de voeding

Onderscheid

Dr. Lobo ziet het bewijs als een belangrijke significante bevinding. Gezien de significante impact op infecties en een verkorting van de opnameduur van de patiënt, raadt Dr. Lobo preoperatieve IMN aan bij patiënten die een operatieve behandeling voor maagdarmkankers zullen ondergaan.

Bron
1. Adiamah A et al. The Impact of Preoperative Immune Modulating Nutrition on Outcomes in Patients Undergoing Surgery for Gastrointestinal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg. 2019 Feb 26