Uitbreiding indicatie sacituzumab govitecan-hziy voor vrouwen met uitgezaaide HR+/HER2- borstkanker

maart 2023 Farmanieuws Willem van Altena

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA heeft onlangs goedkeuring verleend aan een indicatieuitbreiding voor borstkankerbehandeling sacituzumab govitecan-hziy. Het medicijn wordt op de markt gebracht door Gilead onder de naam Trodelvy®.

Sacituzumab govitecan-hziy werd in 2021 al door de FDA toegelaten om de algehele (OS) en progressievrije overleving (PFS) te verbeteren bij tweedelijns patiënten met onreseceerbare, lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC). De uitbreiding van de indicatie behelst niet-reseceerbare lokaal gevorderde of metastatische HR+/HER2- borstkanker bij volwassen patiënten die endocriene therapie en ten minste twee aanvullende systemische therapieën in de metastatische setting hebben ontvangen.

TROPiCS-02

De goedkeuring door de FDA is gebaseerd op gunstige resultaten wat betreft PFS en OS van de fase III TROPiCS-02 studie¹. Tijdens het recente congres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) werden tussentijdse resultaten van deze studie gepresenteerd. Het bleek dat sacituzumab govitecan-hziy het risico op ziekteprogressie of overlijden met 34% verminderde, waarbij patiënten een mediane PFS van 5,5 maanden bereikten, wat 1,5 maand langer was dan de vergelijkbare chemotherapiegroep. Het ging ook gepaard met een daling van 21% van het risico op overlijden, waarbij patiënten uit de behandelarm mediaan 14,4 maanden overleefden, of 3,2 maanden langer dan met chemotherapie.

Referentie

Hope S. Rugo, Aditya Bardia, Frederik Marmé, et al.Primary results from TROPiCS-02: A randomized phase 3 study of sacituzumab govitecan (SG) versus treatment of physician’s choice (TPC) in patients (Pts) with hormone receptor–positive/HER2-negative (HR+/HER2-) advanced breast cancer. Journal of Clinical Oncology 2022 40:17_suppl, LBA1001-LBA1001