Toevoeging pembrolizumab aan standaardtherapie verlengt overleving bij endometriumkanker

april 2023 Oncotrials Willem van Altena
Molecular model of Pembrolizumab, a humanized antibody used in immunotherapy of cancer, 3D illustration. It targets the PD-1 receptor of lymphocytes

De standaard eerstelijns chemotherapie voor endometriumkanker is paclitaxel plus carboplatine. Het voordeel van toevoeging van pembrolizumab aan chemotherapie blijft onduidelijk. Een recente studie uit de Verenigde Staten werpt meer licht op de zaak. De studie is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

In een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde, fase III-studie werden 816 patiënten met meetbare ziekte (stadium III of IVA) of stadium IVB of recidiverende endometriumkanker in een verhouding van 1:1 toegewezen aan pembrolizumab of placebo samen met de combinatietherapie van paclitaxel plus carboplatine. De toediening van pembrolizumab (of placebo) was gepland in 6 cycli om de 3 weken, gevolgd door maximaal 14 onderhoudscycli om de 6 weken. De patiënten werden gestratificeerd in twee cohorten al naar gelang zij mismatch repair-deficiënte (dMMR) of mismatch repair-proficiënte (pMMR) ziekte hadden. Eerdere adjuvante chemotherapie was toegestaan indien het behandelingsvrije interval ten minste 12 maanden bedroeg. De primaire uitkomst was progressievrije overleving in de twee cohorten. Tussentijdse analyses waren gepland na het optreden van ten minste 84 gevallen van overlijden of progressie in het dMMR-cohort en ten minste 196 gevallen in het pMMR-cohort.

Uitkomsten

In de 12-maandsanalyse waren de Kaplan-Meier schattingen van progressievrije overleving in het dMMR-cohort 74% in de pembrolizumab-groep en 38% in de placebogroep (hazard ratio [HR] voor progressie of overlijden, 0,30; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI], 0,19 tot 0,48; P<0,001), een verschil van 70% in relatief risico. In het pMMR-cohort was de mediane progressievrije overleving 13,1 maanden met pembrolizumab en 8,7 maanden met placebo (HR 0,54; 95% BI, 0,41 tot 0,71; P<0,001). Bijwerkingen waren zoals verwacht voor pembrolizumab en combinatiechemotherapie.

Conclusie

Bij patiënten met gevorderde of terugkerende endometriumkanker resulteerde de toevoeging van pembrolizumab aan standaard chemotherapie in significant langere progressievrije overleving dan met chemotherapie alleen.

Referentie

Eskander RN, Sill MW, Beffa L. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Advanced Endometrial Cancer. N Engl J Med. 2023 Mar 27. doi: 10.1056/NEJMoa2302312. Epub ahead of print. PMID: 36972022.