Toevoeging ademaciclib aan hormoontherapie mogelijk zinvol bij vroeg stadium borstkanker

april 2023 Wetenschap Willem van Altena

Circa 30% van de patiënten met een HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium ontwikkelt een recidief of metastasen. Toevoeging van abemaciclib aan een standaardhormoontherapie als adjuvante behandeling is doeltreffend bij patiënten met een HR+/HER2- gevorderde borstkanker. Is dat ook zo bij patiënten met een borstkanker in een vroeg stadium? In de MonarchE-studie is gezocht naar een antwoord op die vraag.

Dat antwoord luidt dat, op grond van de resultaten na een follow-up van 2 jaar, abemaciclib inzetbaar kan zijn voor de adjuvante behandeling van borstkanker in een vroeg stadium. De resultaten van de studie zijn gepresenteerd op het San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) in december en zijn tegelijkertijd gepubliceerd in The Lancet Oncology. Wel kleven er mitsen en maren aan de inzet van adjuvant ademaciclib: de bijwerkingen kunnen ernstig zijn, en er bestaat een risico van resistentie tegen de behandeling.

De MonarchE-studie

De MonarchE-studie is een multicenter gerandomiseerde, gecontroleerde fase-III studie die is uitgevoerd bij 5637 vrouwen met een HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met positieve lymfeklieren, en een hoog risico op recidief. De patiënten werden gerandomiseerd naar abemaciclib (150 mg tweemaal daags gedurende hoogstens twee jaar) plus hormoontherapie gedurende vijf of tien jaar naargelang van de klinische indicatie, of enkel standaard hormoontherapie.

Na 2 jaar was de overleving zonder invasieve ziekte beter in de groep die werd behandeld met adjuvante abemaciclib dan in de groep die enkel hormoontherapie kreeg (92,2 % vs. 88,7 %), ook was er een daling zichtbaar van het risico op metastasen (HR = 0,75, 95% BI: 0,598-0,932, p = 0,01). Na 4 jaar bedroeg de overleving zonder invasieve ziekte 85,5% in de groep die abemaciclib had gekregen en 78,6% in de controlegroep. De overleving zonder recidief op afstand na 4 jaar was respectievelijk 87,9% en 78,6%. Het risico op ontwikkeling van een invasieve ziekte was 34,8% lager met abemaciclib plus hormoontherapie (HR = 0,652, 95% BI: 0,558-0,761, p < 0,0001).

Niettemin kleven er toch bezwaren aan het voorschrijven van adjuvant ademaciclib bij borstkanker in een vroeg stadium. Bijna de helft van de patiënten ervaren bijwerkingen met een graad van 3 of hoger bij behandeling met abemaciclib. Ook kan een te vroege toediening van abemaciclib leiden tot selectie van resistente klonen, waardoor abemaciclib minder effectief zal zijn als de kanker verergert.

Referentie

Johnston SRD et al ;. Abemaciclib plus endocrine therapy for hormone receptor-positive, HER2-negative, node-positive, high-risk early breast cancer (monarchE): results from a preplanned interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2023 Jan;24(1):77-90. doi: 10.1016/S1470-2045(22)00694-5