Tevredenheid over ‘plat blijven’ hangt mede af van advies en informatie van chirurg

maart 2021 Beter Leven Willem van Altena
Chest of a female after mastectomy and breast reconstruction. Big scar visible. Hands over breasts.

Wel of geen borstreconstructie? Met die vraag worstelen haast alle vrouwen die een mastectomie ondergaan. Lang niet alle vrouwen willen een borstreconstructie laten uitvoeren. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: bij sommige vrouwen is zo’n reconstructie technisch moeilijk uitvoerbaar, andere vrouwen willen na een zwaar behandeltraject geen nieuwe operatie ondergaan. Ook kiezen sommige vrouwen voor een uitwendige borstprothese. Daarnaast kiezen ook steeds meer vrouwen ervoor om ‘plat’ door het leven te gaan. Er is zelfs in Amerika een beweging ontstaan met de naam ‘Going Flat’. Die is er vooral op gericht is om vrouwen te laten weten dat ‘plat blijven’ een optie is na een borstamputatie.

Tot voor kort weinig bekend over de gevolgen van de beslissing om geen borstreconstructie te laten uitvoeren. Een onderzoek door plastisch chirurgen van het Erasmus MC uit 2020 liet veel stof opwaaien toen daarin de conclusie stond dat vrouwen die voor een borstreconstructie kozen zich gelukkiger voelden dan vrouwen die dat niet deden. Onlangs is echter in vakblad Annals of Surgical Oncology een onderzoek uit Los Angeles (V.S.) gepubliceerd waaruit blijkt dat de meeste vrouwen die geen borstreconstructie ondergaan na afloop wél tevreden zijn over de operatie.

Vragenlijst

Het onderzoek door wetenschappers van UCLA vond plaats in de vorm van een online vragenlijst die werd ingevuld door 931 vrouwen met borstkanker of een risico daarop, die een unilaterale of bilaterale mastectomie hadden ondergaan, en vervolgens geen borstreconstructie hadden laten doen. De tevredenheid met de uitkomsten van de operatie werd vastgelegd door middel van een score tussen 1 en 5. Daarbij werd ook gekeken naar de mate waarin de vrouwen zich voorgelicht en gesteund hadden gevoeld door hun chirurg.

Advies van chirurg

Onder de geënquêteerden bleek mastectomie de eerste keus te zijn bij 73,7% van hen. Als voornaamste redenen om geen borstreconstructie te kiezen werden de wens op een sneller herstel genoemd, en een afkeer van synthetische protheses. De gemiddelde tevredenheidsscore was 3,72 uit een maximale 5. Daarbij bleek het advies van de chirurg een belangrijke factor te zijn. Wanneer de chirurg het besluit om ‘plat te blijven’ weinig steun gaf, leverde dat vaker een tevredenheidsscore lager dan 3 op. (OR 3,85; 95% BI, 2,59-5,72; p ,0,001). Een andere indicator voor een lagere tevredenheidsscore was overgewicht: vrouwen met een BMI van 30 of meer gaven doorgaans een lagere score. Ook vrouwen bij wie maar één borst werd verwijderd waren minder tevreden.

Mammachirurg

Daar tegenover stond dat vrouwen die van tevoren beter geïnformeerd waren over chirurgische opties na afloop tevredener waren (OR 0,48; 95% BI, 0,32–0,69; p < 0.0001). Hetzelfde beeld doet zich voor wanneer vrouwen geopereerd werden door een mammachirurg die in borstoperatie was gespecialiseerd (OR 0,56; 95% BI, 0,38–0,81; p = 0,002).

Referenties

Baker, J.L., Dizon, D.S., Wenziger, C.M. et al. “Going Flat” After Mastectomy: Patient-Reported Outcomes by Online Survey. Ann Surg Oncol (2021). https://doi.org/10.1245/s10434-020-09448-9

Lees meer over het onderzoek door plastisch chirurgen van ErasmusMC.

Lees ook het standpunt van Borstkankervereniging Nederland.