Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland wijst op gevaren van onbeschermd sporten in de zon

juli 2022 Key Opinion Willem van Altena
Skin tissue cancerous cells, melanoma

Met het Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’ roept de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland op tot een zonveilige sportomgeving. De oproep is gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF om bij het nieuwe Nationaal Sportakkoord aandacht te besteden aan het belang van een zonveilige sportomgeving.

Buitensport

Mensen die buiten sporten worden vaak langdurig blootgesteld aan de zon. In het Nationaal Sportakkoord dat op dit moment tot stand komt, zou daarom aandacht moeten zijn voor het voorkomen van huidkanker. Bedekken van de huid, creëren van schaduw en het gratis ter beschikking stellen van zonnebrandcrème leveren een substantiële bijdrage aan huidkankerpreventie.

Enorme toename

Huidkanker is, met afstand, de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De Stuurgroep – een samenwerking van o.a. de vereniging van dermatologen, patiëntenorganisaties, RIVM en IKNL – lanceerde in 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker om de enorme toename van het aantal mensen met huidkanker in Nederland een halt toe te roepen en daarmee te voorkomen dat de druk op bemensbaarheid en betaalbaarheid van de huidkankerzorg onhoudbaar wordt.

Huidkanker in Nederland

In ons land krijgen jaarlijks 82.700 mensen de diagnose huidkanker te horen. In 60.000 van de gevallen gaat het om een basaalcelcarcinoom. Dat is niet alleen de meest voorkomende, maar ook minst gevaarlijke vorm van huidkanker, die traag groeit een zelden uitzaait. Vrijwel iedereen geneest, maar er kunnen wel lelijke littekens door ontstaan als er niet tijdig wordt ingegrepen. De vijfjaarsoverleving is bijna 100%.

Minder ongevaarlijk is de tweede vorm van huidkanker, het plaveiselcelcarcinoom, die bijna 15.000 keer per jaar wordt vastgesteld. Deze vorm van huidkanker groeit sneller en zaait ook vaker uit. Maar ook hier zorgt tijdige ontdekking en behandeling haast altijd voor genezing. Vijf jaar na diagnose is 94% van de patiënten nog in leven.

De derde vorm van huidkanker is melanoom of moedervlekkanker, en dit is een zeer gevaarlijke vorm van huidkanker met grote kans op uitzaaiing en een slechte prognose als de ziekte pas in een laat stadium wordt ontdekt. In 2020 stierven in totaal 961 mensen aan huidkanker, waarvan 811 aan melanoom. Jaarlijks krijgen ruim 7.500 mensen deze diagnose te horen, en de vijfjaarsoverleving is 93%. Dat komt met name doordat melanoom vaak vroegtijdig wordt ontdekt en verwijderd kan worden. Als de ziekte echter in een later stadium wordt ontdekt neemt de overlevingskans sterk af. Van de mensen bij wie melanoom in stadium IV wordt ontdekt is na 5 jaar nog maar 23% in leven.

Zo herken je een mogelijk melanoom.

Meer informatie

Lees het manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’