Statinegebruik na diagnose blijkt mortaliteit bij vrouwen met borstkanker significant te verlagen

november 2022 Wetenschap Willem van Altena
Breast cancer. 3d illustration

Statines zijn de meest voorgeschreven middelen om het cholesterolgehalte te verlagen, maar ze blijken ook een beschermend effect te hebben voor vrouwen met borstkanker. Uit een recent onderzoek uit Nieuw-Zeeland blijkt dat inname van een statine na een diagnose van borstkanker correleert met een statistisch significante daling van de sterfte aan borstkanker. Vooral bij vrouwen met oestrogeenreceptorpositieve (ER+) borstkanker, postmenopauzale vrouwen en vrouwen met een gevorderde tumor was het effect goed merkbaar. De studie is online gepubliceerd op de website Research Square in afwachting van een peer review.

Voor hun onderzoek hebben wetenschappers van de universiteit van Auckland, onder leiding van hoogleraar Oliver William Scott, data bestudeerd van bijna 15.000 vrouwen bij wie tussen 2007 en 2016 borstkanker was vastgesteld in Nieuw-Zeeland. Daarbij onderzochten de researchers met name het geneesmiddelengebruik bij de vrouwen en de overlijdenscertificaten. De focus lag op het gebruik van statines, te weten atorvastatine, pravastatine en/of simvastatine. De mediane follow-up bedroeg 4,5 jaar.

Correlatie

Het bleek dat 27% na hun kankerdiagnose begonnen zijn met het innemen van statines. Na correctie voor demografische factoren, comorbiditeit, concomitante medicatie en klinische factoren stelden de wetenschappers vast dat gebruik van statines correleerde met een 26% lagere sterfte aan borstkanker. De correlatie was zwakker bij nieuwe gebruikers (vrouwen die geen statine hadden gekregen tijdens het laatste jaar voor de diagnose van borstkanker) (hazard ratio 0,91, 95% BI: 0,69-1,19).

Uitzaaiingen

Bij patiƫnten met een ER+ borstkanker (HR 0,77), postmenopauzale vrouwen (HR 0,74) en vrouwen met een borstkanker stadium IIIb, IIIc of IV (HR 0,65) was het beschermende effect van de statines juist bovengemiddeld. Er was geen relatie te zien tussen inname van statines en een lager risico op terugkeer van de kanker of van verre uitzaaiingen. Ook bleek er geen effect waarneembaar te zijn bij vrouwen die in een vroeg stadium gediagnosticeerd waren en bij vrouwen die de menopauze nog niet hadden bereikt.

Beperkende factoren in de studie waren wel dat zaken als cholesterolgehalte, body mass index en leefstijlgewoonten niet in de analyse meegenomen waren. Ook hadden de onderzoekers geen toegang tot de gegevens van de eerstelijnsartsen. Comorbiditeit werd dus opgezocht in de ziekenhuisdossiers.

Referentie

Oliver William Scott, Sandar TinTin, Sixten Harborg, Marion JJ Kuper-Hommel, et al. Post-diagnostic statin use and breast cancer-specific mortality: a population-based cohort study. Published on ResearchSquare.com on 20 September 2022. htt ps://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2017530/v1