Slepende klachten na corona: verzekeraar vergoedt, maar alleen bij deelname onderzoek

augustus 2020 Corona Willem van Altena
Corona virus warning in the Netherlands. Translation: We defeat corona together, this is 1.5 meters, maintain distance.

Steeds meer wordt duidelijk, dat mensen die genezen van de ziekte COVID-19 vaak een langdurig herstelproces te wachten staat. Ook mensen die een relatief mild ziekteverloop hadden blijken weken of zelfs maanden nadat de infectie voorbij is nog met allerlei klachten te kampen. Al in juni trok Longfonds Nederland daarover aan de bel, en directeur Michael Rutgers sprak zelfs over een nieuwe longziekte als gevolg van corona; Covid Associated Syndrome ofwel CAS. Sinds kort is er duidelijkheid over de vraag of de zorgverzekering de herstelzorg vergoedt. In principe wordt die zorg vanuit het basispakket vergoed vanaf de eerste behandeling. Maar aan die vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. De afspraken gelden tot 1 augustus 2021.

Normaal functioneren

Chronische vermoeidheid, kortademigheid, hartkloppingen, verlies van conditie… het zijn maar een paar van de klachten waar veel mensen die van COVID-19 hersteld zijn mee kampen, vaak weken of maanden lang. Werken en normaal functioneren is voor deze groep patiënten moeilijk of zelfs onmogelijk, en zij doen dan ook een beroep op medische en paramedische zorg.

Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het is per patiënt verschillend welke zorg er nodig is. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts welke zorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden. Een verzekerde kan dus te maken krijgen met meerdere zorgverleners. De zorg wordt aangepast aan de persoonlijke situatie.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die na een COVID-19 infectie tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaart kan in aanmerking komen voor vergoeding van paramedische herstelzorg. Wel is het aan de huisarts of medisch specialist om op grond van de klachten te bepalen welke zorg nodig is. Het is niet eens noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus of opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De inschatting van de medisch specialist of huisarts is voldoende.

De richtlijn van het zorginstituut stelt ook een maximumduur aan de vergoede behandeling van maximaal 6 maanden. Fysiotherapie of oefentherapie wordt maximaal 50 keer vergoed, ergotherapie voor maximaal 8 uur en diëtetiek voor maximaal 7 uur. In uitzonderlijke gevallen kan de behandeltermijn verlengd worden met nog eens maximaal 6 maanden.

Voorwaarde

Wie een beroep wil doen op de verzekeraar om post-COVID herstelzorg vergoed te krijgen moet wel verplicht meewerken aan een onderzoek. Omdat het in feite om een nieuwe ziekte gaat –CAS, zoals wel wordt gezegd- is het belangrijk om gegevens in te winnen over de behandelingen, de effectiviteit en de kosten ervan. Mensen die een beroep doen op de nieuwe regeling moeten dus toestemming geven om hun medische behandelgegevens te delen met onderzoekers. Zonder die toestemming moeten mensen de herstelzorg zelf betalen.

In principe worden alle gegevens over gezondheid en herstel verzameld uit het dossier van de patiënt. De behandelaar legt vanaf de eerste behandeling in het dossier verschillende gegevens vast over bijvoorbeeld conditie, gewicht en de behandeling die nodig is. Voor dit deel van het onderzoek is alleen mondelinge toestemming van de patiënt nodig.

Onderzoeksgroep

In oktober start een onderzoeksgroep. Vanaf dat moment kunnen patiënten gevraagd worden extra vragenlijsten in te vullen of een test uit te voeren om bijvoorbeeld de conditie te bepalen. De uitkomsten hiervan zijn nodig om informatie te verkrijgen over de effecten van de behandeling. Voor dit deel van het onderzoek is schriftelijke toestemming nodig. Patiënten kunnen wel op elk moment stoppen met deelname aan het onderzoek, maar vanaf dat moment wordt hun behandeling niet langer vergoed.

Podcasts

Interview met Michael Rutgers, directeur van Longfonds Nederland over de langetermijngevolgen van COVID-19.

Interview met dr. Nasirah Atiq, hematoloog aan het Erasmus MC. Zij belandde zelf in het ziekenhuis met een COVID-19 infectie en vertelt over haar ziekteverloop en het moeizame herstelproces.

Meer informatie
Brief aan de Tweede Kamer van de minister voor Medische Zorg over de tijdelijke toelating tot het basispakket van eerstelijns paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19

Wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de voorwaardelijke toelating van paramedische herstelzorg voor COVID-19 (Staatscourant 17 juli 2020)

Informatiebrief over vergoeding van paramedische herstelzorg na COVID-19