Regulatoren werken wereldwijd samen om vaccinontwikkeling te versnellen

maart 2020 Corona Willem van Altena
Amsterdam, Zuidas, gezien vanaf Station Amsterdam Rai met o.a. de bouw van het NHOW hotel en het Europees Medicijn Agentschap (EMA)

De Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten en de European Medicine Authority (EMA) in de EU hebben de handen ineen geslagen in de wereldwijde zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus SARS-CoV-2.

Fase 1-trials

Over de hele wereld werken onderzoeksinstituten en farmaceutische bedrijven aan het vinden van zo’n vaccin. Onderzoek naar andere medicijnen wordt her en der tijdelijk opgeschort om voorrang te kunnen geven aan het vinden van een corona-vaccin. Met enig succes: de eerste klinische tests met menselijke proefpersonen (Fase 1-trials) zijn al gestart, onder meer in de Verenigde Staten.

De FDA in Amerika en de EMA in Europa werken nauw samen met andere regulerende instanties en overheden om ervoor te zorgen dat het onderzoeks- en ontwikkelingsproces naar coronamedicijnen en vaccins zo soepel mogelijk verloopt. Om die reden vond er onlangs een online conferentie plaats waaraan meer dan 60 experts namens 25 instanties en 17 landen deelnamen.

Veiligheid

Hoe urgent de roep om een vaccin en medicijnen ook is: dat betekent niet dat de veiligheid uit het oog verloren mag worden. De deelnemers aan de conferentie waren het erover eens dat preklinische data nog steeds belangrijk is en dat er pas tests met mensen kunnen plaatsvinden als de veiligheid gewaarborgd kan worden. Het is ook onontbeerlijk dat de risico’s van zo’n klinische trial met proefpersonen in kaart worden gebracht en dat er protocollen aanwezig zijn om die risico’s te verlagen en om in te grijpen als er iets misgaat. Daarom is het essentieel dat alle opgedane kennis uit de trials wereldwijd gedeeld wordt.

De FDA en EMA hebben besloten vaker dergelijke wereldwijde meetings te houden om de strijd tegen het coronavirus zo een wereldwijde steun in de rug te geven en om ervoor te zorgen dat niets de snelle ontwikkeling van medicijnen en vaccins in de weg staat zolang de veiligheid gewaarborgd blijft.

Meer informatie

Lees HIER de laatste informatie van de EMA omtrent het coronavirus.