Raciale verschillen colonkanker kwestie van veroudering links en rechts

februari 2021 Wetenschap Van de redactie
Colon cancer. Colon disease concept

Mensen met een Afrikaanse achtergrond worden relatief vaker en op jongere leeftijd getroffen door colorectale kanker dan mensen met genetisch een Europese achtergrond. Naar de oorzaak hierachter is lang gezocht, maar hier lijkt nu een antwoord voor te zijn.

Een Amerikaanse studie laat zien dat het mogelijk gaat om de biologische verouderingssnelheid. De linker- en rechterhelft van het colon (respectievelijk distaal en proximaal van de flexura lienalis) lijken te verouderen op een verschillende snelheid. Dit blijkt het geval te zijn bij gezonde individuen van zowel een Afrikaanse of Europese afkomst. Maar wel met een groot verschil: bij Afrikanen veroudert de rechterzijde van het colon significant sneller. Bij Europeanen juist de linkerzijde.

De onderzoekers stelden dit fenomeen vast door te kijken naar de epigenetische veranderingen van het DNA in het colon. Er was sprake van een uniek patroon van hypermethylatie in het colonweefsel van de meeste mensen met een Afrikaanse achtergrond. De rechterzijde van het colon van 88 Afro-Amerikanen liet een epigenetische veroudering zien in vergelijking met de linkerzijde van 1,51 jaar (95%-BI 0,62-2,40; p=0,001). Bij 40 Europees-Amerikanen was het effect tegengesteld: hier liet de rechterzijde namelijk een afgenomen veroudering zien ten opzichte van de linkerkant van 1,93 jaar (95%-BI 0,65-3,21; p=0,004). Volgens de onderzoekers verklaren deze verschillen waarom bij mensen met een Afrikaanse achtergrond vaker primaire tumoren aan de rechterzijde worden aangetroffen. Tegelijkertijd biedt het een verklaring waarom bij jongere mensen van Europese afkomst juist de linkerzijde vaker betrokken is.

Deze bevindingen sluiten aan bij eerder aangetoonde verschillen tussen de linker en rechterzijde van het colon. Colontumoren proximaal en distaal van de flexura lienalis moeten dus als aparte klinische en biologische entiteiten worden beschouwd. Maar daar komt bij dat voor de prognose ook de genetische achtergrond van de patiënt relevant is. Op dit moment worden de resultaten van onafhankelijke patiëntcohorten onderzocht.

Referentie

Devall M, Sun X, Yuan F, et al. Racial Disparities in Epigenetic Aging of the Right vs Left Colon. J Natl Cancer Inst 2020; doi: 10.1093/jnci/djaa206.