Pralsetinib veelbelovend nieuw middel voor RET-fusie-eiwit-positieve longkanker

juli 2021 Farmanieuws Gioia Schaar
Medical Illustration of lung cancer - cancerous area in lungs

In een recent onderzoek door Gainor et al. is gevonden dat pralsetinib een veelbelovende behandeloptie is voor RET-fusie-eiwit positieve patiënten met grootcellige longkankers (non-small-cell lung cancer, NSCLC’s).

In een multi-cohort open-label fase 1/2 onderzoek in 71 centra verspreid over 13 landen werden volwassen patiënten geïncludeerd met een solide longtumor. In fase 2 werd eenmaal daags 400 mg pralsetinib toegediend. De belangrijkste beoordelingscriteria waren het totale responspercentage (gebaseerd op Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) en het bijwerkingenprofiel. Bij patiënten met RET-fusie-eiwit positieve NSCLC die eerder een op platina gebaseerde chemotherapie hadden gehad, of die niet in aanmerking kwamen voor de standaardtherapieën is de tumorrespons beoordeeld.

De totale respons werd bij 53 (61%; 95% BI 50-71) van 87 patiënten met eerdere op platina gebaseerde chemotherapie waargenomen. Hierbij hadden 5 (6%) patiënten een volledige respons. 19 (70%; 50-86) van de 27 patiënten die niet eerder waren behandeld ondervonden een respons, waarbij 3 (11%) patiënten een volledige respons vertoonden.

Wat het bijwerkingenprofiel betreft: bij 18% van de patiënten werd neutropenie gerapporteerd, hypertensie deed zich voor bij 11% en anemie bij 10% van de patiënten. Er werden geen sterfgevallen onder de patiënten gerapporteerd.

Referentie

Gainor JF, Curigliano G, Kim D-W, Lee DH, Besse B, Baik CS, et al. Pralsetinib for RET fusion-positive non-small-cell lung cancer (ARROW): a multi-cohort, open-label, phase 1/2 study. Lancet Oncol. 2021;22(7):959–69.