Perioperatief infuus met lidocaïne kan postoperatieve pijn voorkomen bij borstkankerpatiënten

oktober 2022 Kliniek in Praktijk Willem van Altena
3d illustration Breast Cancer Cell

Een van de meest voorkomende complicaties bij vrouwen met borstkanker is chronische postoperatieve pijn (‘chronic post-surgery pain’, CPSP), die een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven bij de patiënten, maar ook op de langetermijnprognose. Een onderzoek door wetenschappers uit Shanghai (China) heeft vastgesteld dat perioperatieve intraveneuze toediening van lidocaïne mogelijk de incidentie van chronische postoperatieve pijn kan verminderen.

Studieopzet

Voor het onderzoek werden 82 vrouwen die een mastectomie ondergingen gerandomiseerd ingedeeld om voorafgaand aan de operatie lidocaïne of placebo toegediend te krijgen. De vrouwen in de lidocaïne-arm kregen 10 minuten voordat ze onder algehele narcose werden gebracht een infuus met 1,5 milligram per kilo lichaamsgewicht lidocaïne, gevolgd door een continue infusie van 2 mg/kg tot de operatie voltooid was. De vrouwen in de controlearm kregen een zoutoplossing toegediend. Als voornaamste studieuitkomst gold incidentie van CPSP 3 maanden na de operatie. Secundaire uitkomsten waren VAS pijnscores en de noodzaak om pijnbestrijding toe te passen binnen 24 uur na de operatie; incidentie van CPSP na 1 en 6 maanden; en scores voor kortdurende pijn (Brief Pain Inventory, BPI), de vragenlijst Simplified McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), en neuropathische pijn (DN-4) op 1, 3 en 6 maanden na de operatie.

Resultaten

Van de 82 vrouwen die deelnamen aan de studie voltooiden er 78 de follow-up periode van 3 maanden na operatie, gelijkelijk verdeeld over de twee behandelarmen. Na 3 maanden was de incidentie van CPSP significant lager in de lidocaïne-arm dan in de saline-arm; 12,8% vergeleken met 33%. Ook de pijnscores in ruste en tijdens oefeningen lagen significant lager in de lidocaïnegroep. Daarnaast was er bij de lidocaïnegroep beduidend minder noodzaak om pijnstillende maatregelen in te zetten binnen 24 uur na de operatie. Ook na 6 maanden bleek CPSP minder voor te komen in de lidocaïnegroep dan bij de placebogroep (10,5% en 29,7% respectievelijk).

De onderzoekers concluderen dat toediening van een lidocaïne-infuus voor en tijdens een borstoperatie de incidentie van CPSP na 3 en 6 maanden aanzienlijk verkleint, en een effectieve methode is om postoperatieve pijn te verminderen.

Referentie

Xia M, Wei Q, Zhang Q, Jiang H. Effect of intravenous lidocaine on chronic postoperative pain in patients undergoing breast cancer surgery: a prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. Ann Transl Med. 2022 Jul;10(14):803. doi: 10.21037/atm-22-3522. PMID: 35965825; PMCID: PMC9372649.