Pembrolizumab presteert goed bij galwegkanker maar faalt bij castratieresistente prostaatkanker

januari 2023 Farmanieuws Willem van Altena
Molecular model of Pembrolizumab, a humanized antibody used in immunotherapy of cancer, 3D illustration. It targets the PD-1 receptor of lymphocytes

De anti-PD-1 immuuntherapie pembrolizumab blijkt de algehele overleving (‘overall survival’, OS) significant te verbeteren als eerstelijnsbehandeling in combinatie met chemotherapie voor patiënten met gevorderde en/of niet reseceerbare galwegkanker. Pembrolizumab presteert daarbij beter dan de standaardbehandeling met alleen chemotherapie. Pembrolizumab wordt in Europa op de markt gebracht door Merck & Co. onder de merknaam Keytruda.

De gunstige resultaten werden gemeld in een tussentijdse analyse van de KEYNOTE-966 fase-III studie. In deze studie worden 1069 patiënten met gevorderde of niet-reseceerbare galwegkanker in eerste lijn gerandomiseerd behandeld met pembrolizumab of placebo, in combinatie met gemcitabine en cisplatine chemotherapie. Voornaamste uitkomst van de studie was OS, secundaire eindpunten zijn onder meer PFS, objectief responspercentage (ORR) en duur van de respons (DoR). Merck verwacht de KEYNOTE-966 studie binnenkort op een medisch congres te kunnen presenteren.

Prostaatkanker

Een andere studie rond pembrolizumab, KEYNOTE-991, zal echter worden afgebroken. Uit een interimanalyse blijkt dat pembrolizumab bij patiënten met gemetastaseerde hormoonsensitieve prostaatkanker (mHSPC) geen behandelvoordeel oplevert, noch als het gaat om OS, noch om radiografische progressievrije overleving (rPFS). Vooralsnog boekt pembrolizumab nog weinig successen in de behandeling van prostaatkanker. Vorig haar werd de fase-III KEYLYNK-010 studie ook al voortijdig afgebroken, toen bleek dat de combinatie van pembrolizumab met olaparib bij patiënten  met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker geen verbetering in OS opleverde.

Er lijkt steeds meer bewijs te komen dat PD-(L)1- behandelingen bij gevorderde prostaatkanker weinig uithalen. Mogelijk werkt deze klasse immuuntherapie alleen bij tumoren met hoge microsatelliet instabiliteit, of bij tumoren met deficiënt mismatch repair system (dMMR). Experts zijn daarentegen wel van mening dat immuuncheckpointremmers mogelijk effectiever zijn in een vroeg stadium van prostaatkanker.

Bijwerkingenprofiel

In de KEYNOTE-991 studie werden 1251 mHSPC-patienten gerandomiseerd behandeld met pembrolizumab of placebo, in combinatie met enzalutamide en androgeendeprivatie (ADT). Naast OS en rPFS golden ook ORR en DoR als secundaire studieuitkomsten. Maar na aanbevelingen van een onafhankelijk beoordelingscomité heeft fabrikant Merck besloten deze studie te staken. Daarbij speelde ook het bijwerkingenprofiel een rol. Hoewel dat van pembrolizumab consistent bleek te zijn met dat uit eerdere studies, zorgde de combinatie met enzalutamide en ADT voor een hogere incidentie van ernstige bijwerkingen dan in de controlearm van de studie.

Bronnen

Persbericht van Merck aangaande KEYNOTE-966

Persbericht van Merck aangaande de stopzetting van KEYNOTE-991