Pegargiminase verlengt overleving bij niet-epitheliaal pleuramesothelioom in eerste lijn

februari 2024 Kliniek in Praktijk Willem van Altena

Behandeling met pegargiminase in combinatie met standaardchemotherapie verlengt de overleving ten opzichte van alleen chemotherapie bij patiënten met een niet-resectabel, niet-epitheliaal pleuramesothelioom die niet eerder zijn behandeld. Bovendien wordt de behandeling met pegargiminase goed verdragen en zijn er geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen. Dit blijkt uit de ATOMIC-Meso-studie, waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in JAMA Oncology.

ATOMIC-Meso is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase II/III-studie die is uitgevoerd in 43 ziekenhuizen in Australië, Italië, Taiwan, het VK en de VS. Volwassen patiënten met een irresectabel, niet-epitheliaal pleuramesothelioom die niet eerder waren behandeld, werden 1:1 gerandomiseerd tussen wekelijkse intramusculaire injectie van pegargiminase (36,8 mg/m2) of placebo.

Methodiek

Alle patiënten kregen standaardchemotherapie – bestaande uit pemetrexed (500 mg/m2 i.v.) gecombineerd met cisplatine (75 mg/m2) of carboplatine (AUC 5) – elke 3 weken in maximaal 6 cycli. De behandeling met pegargiminase of placebo werd gestopt bij ziekteprogressie, onacceptabele toxiciteit of na maximaal 24 maanden follow-up. De primaire uitkomstmaat was de algehele overleving (‘overall survival’, OS). Secundaire uitkomstmaten waren de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) en de veiligheid van de behandeling. Alle patiënten werden ten minste 12 maanden gevolgd.

In totaal werden 249 patiënten gerandomiseerd (gemiddelde leeftijd: 69,5 jaar; 17% vrouw), van wie 125 patiënten werden behandeld met pegargiminase en 124 patiënten placebo kregen. De mediane OS bedroeg 9,3 maanden in de pegargiminasegroep en 7,7 maanden in de placebogroep (HR [95%-BI]: 0,71 [0,55-0,93]). Patiënten die werden behandeld met pegargiminase hadden tevens een langere PFS, vergeleken met patiënten die placebo kregen (mediaan: 6,2 vs. 5,6 maanden; HR [95%-BI]: 0,65 [0,46-0,90]).

Bijwerkingen

Ongewenste voorvallen van graad 3 of hoger traden op bij 36 patiënten (29%) tijdens de behandeling met pegargiminase en bij 21 patiënten (17%) tijdens de behandeling met placebo. Een anafylactische reactie of huidreactie van graad 3 of hoger trad op bij respectievelijk 3 patiënten (2%) en 2 patiënten (2%) in de pegargiminasegroep en bij geen van de patiënten in de placebogroep. Het aantal behandelingen na het onderzoek was vergelijkbaar tussen beide groepen: 57 patiënten (46%] met pegargiminase tegenover 58 patiënten (47%) in de placebogroep kregen verschillende systemische therapieën, waaronder checkpointremmers en chemotherapie.

Volgens de onderzoekers ondersteunen de resultaten van de ATOMIC-Meso-studie het gebruik van pegargiminase als nieuwe behandeloptie voor patiënten met een niet-epitheliaal pleuramesothelioom.

Referentie

Szlosarek PW, Creelan BC, Sarkodie T, et al; ATOMIC-Meso Study Group. Pegargiminase plus first-line chemotherapy in patients with nonepithelioid pleural mesothelioma: the ATOMIC-Meso randomized clinical trial. JAMA Oncol 15 februari 2024 (Epub)