Ouderen kunnen risico op kanker verlagen met vitamine D, omega-3 en lichaamsbeweging

mei 2022 Beter Leven Willem van Altena
Smile from omega 3 capsules on blue background, positive from pills, the concept of good mood and recovery

Inname van extra omega-3 vetzuren en van vitamine D-supplementen gecombineerd met een eenvoudig bewegingsprogramma voor thuis lijkt het algeheel kankerrisico voor mensen van 70 jaar en ouder te beperken. Dat is een van de uitkomsten uit de DO-HEALTH studie die tussen 2012 en 2017 in 5 Europese landen werd uitgevoerd.

De DO-HEALTH studie is een driejarige multicenter dubbelblind gerandomiseerde studie die de effectiviteit van drie veel toegepaste gezondheidsinterventies onderzocht, zowel op zichzelf staand als gecombineerd. De interventies waren:

  • supplement 2000 eenheden per dag van vitamine D3,
  • supplement van 1 gram per dag van marien omega-3,
  • een eenvoudig beweegprogramma (SHEP)

Die interventies werden afgezet tegen gebruik van placebo of van een standaard beweegprogramma. Voornaamste studieuitkomst was de tijd tot het ontstaan van een invasieve kanker.

In totaal werden 2.157 studiedeelnemers geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 74,9 jaar. Van hen was 61,7% vrouw. Verder was 83% van de participanten nog redelijk fysiek actief, en was bij 40,7% sprake van een te laag vitamine D-niveau bij aanvang studie.

Combinaties

Gedurende de 3 jaar die de studie duurde werd bij 81 mensen een invasieve kanker vastgesteld. Voor de drie interventies waren de bijgestelde hazard ratio’s (HR, 92% BI) 0,76 voor vitamine D3 (0, 49 – 1,18; 36 vs. 45), 0,70 (0,44 – 1,09, 32 vs. 49) voor omega-3 en 0,74 (0,48 – 1,15, 35 vs. 46) voor SHEP. Bij combinaties van twee interventies waren de bijgestelde hazard ratio’s 0,53 (0,28 – 1,00; 15 vs. 28) voor de combinatie van omega-3 met vitamine D3; 0,56 (0,30 – 1,04; 11 vs. 21) voor vitamine D3 plus SHEP; en 0,52 (0,28 – 0,97; 12 vs. 26 cases) voor omega-3 plus SHEP. De bijgestelde HR voor de combinatie van alle drie de interventies was 0,39 (0,18 – 0,85; 4 vs. 12).

Concluderend stellen de onderzoekers dat de combinatie van drie interventies, namelijk dagelijks een hoge dosis vitamine D3, omega-3 en een eenvoudig beweegprogramma (SHEP) het kankerrisico verlaagt bij gezonde ouderen van 70 jaar en ouder.

Referentie

Bischoff-Ferrari HA, Freystätter G, Vellas B, DO-HEALTH Research Group. Effects of vitamin D, omega-3 fatty acids, and a simple home strength exercise program on fall prevention: the DO-HEALTH randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2022 May 1;115(5):1311-1321. doi: 10.1093/ajcn/nqac022. PMID: 35136915.