Orale SERD goedgekeurd voor gemetastaseerde borstkanker met ESR1-mutatie

februari 2023 Farmanieuws Niels Elbert
Scientific illustration of a migrating breast cancer cell - 3d illustration

Eind januari van dit jaar heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) elacestrant, een orale selectieve oestrogeenreceptor-‘degrader’ (SERD), goedgekeurd voor de behandeling van voorbehandelde patiënten met ER+/HER2-, gemetastaseerde borstkanker bij wie een ESR1-mutatie is gevonden.

De goedkeuring van elacestrant (Orserdu™, Stemline Therapeutics, Inc.) volgt op de resultaten uit de EMERALD-trial, die met voorrang en versneld werden beoordeeld door de FDA.1 In deze internationale, multicentrische ‘open-label’-fase III-studie werden postmenopauzale vrouwen en enkele volwassen mannen met ER+/HER2-, gevorderde of gemetastaseerde borstkanker bij wie ziekteprogressie was opgetreden na hormoontherapie, gerandomiseerd tussen elacestrant (400 mg/dag p.o.) of standaardhormoontherapie (monotherapie met fulvestrant, anastrozol, letrozol of exemestaan, naar keuze van de arts). Eerdere behandeling met een CDK4/6-remmer gecombineerd met fulvestrant of een aromataseremmer was een vereiste en slechts één lijn van chemotherapie was toegestaan. De primaire uitkomstmaat was progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) in de gehele studiepopulatie en bij patiënten met een ESR1-mutatie.

Resultaten

In totaal werden 577 patiënten gerandomiseerd, van wie 233 vrouwen en 6 mannen werden behandeld met elacestrant en 238 vrouwen en één man hormoontherapie kregen. Bij 48% van de patiënten werd een ESR1-mutatie vastgesteld. Behandeling met elacestrant resulteerde in een langere PFS dan hormoontherapie, zowel in de gehele studiepopulatie (mediaan: 2,8 vs. 1,9 maanden; HR [95%-BI]: 0,70 [0,55-0,88]) als bij patiënten met een ESR1-mutatie (mediaan: 3,8 vs. 1,9 maanden; HR [95%-BI]: 0,55 [0,39-0,77]). Een exploratieve analyse liet zien dat behandeling met elacestrant bij patiënten zonder ESR1-mutatie (n=250) niet resulteerde in een statistisch significant overlevingsvoordeel (HR [95%-BI]: 0,86 [0,63-1,19]).

De meest voorkomende bijwerkingen waren misselijkheid (35 vs. 19%), moeheid (19 vs. 19%), braken (19 vs. 8%), verminderde eetlust (15 vs. 9%) en gewrichtspijn (14 vs. 16%). Bijwerkingen van graad 3 of 4 traden op bij 7,2% van de patiënten in de elacestrantgroep en bij 3,1% van de patiënten in de hormoontherapiegroep. Bij 3,4% van de patiënten in de elacestrantgroep moest de behandeling worden gestopt vanwege bijwerkingen, terwijl dit percentage in de hormoongroep 0,9 was.

Elcin Barker Ergun, chief executive van Stemline’s moederbedrijf Menarini: “Dankzij de FDA-goedkeuring is elacestrant de allereerste behandeling voor patiënten met ER+/HER2-, gevorderde of gemetastaseerde borstkanker en een ESR1-mutatie.”

Referentie

Bidard FC, Kaklamani VG, Neven P, et al. Elacestrant (oral selective estrogen receptor degrader) versus standard endocrine therapy for estrogen receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: results from the randomized phase III EMERALD trial. J Clin Oncol 2022;40:3246-56.