Onderzoekers zien link tussen notenrijk dieet en verbeterde overleving borstkanker

november 2021 Beter Leven Willem van Altena
Close up of a girls hands holding a selection of nuts

Vrouwen die veel noten eten verkleinen daarmee hun risico op borstkanker aanzienlijk. Een recent onderzoek uit de V.S en China. laat zien dat oud-borstkankerpatiënten die veel noten in hun dieet opnemen mogelijk een 52% lagere kans hebben op terugkeer van de ziekte. Ook de kans op overlijden is bijna een derde lager. De studie werd eind oktober gepubliceerd

In een onderzoek door wetenschappers van Vanderbilt University in Nashville en van het Department of Cancer Control and Prevention in Shanghai (China) werden de gegevens van 3.449 vrouwen met borstkanker bestudeerd. De vrouwen vulden 5 jaar na diagnose een vragenlijst in over hun voedingspatronen, en werden vervolgens gemiddeld gedurende 8 jaar gevolgd.

Alle soorten noten

De bevindingen van de studie hebben betrekking op alle soorten noten: amandelen, pistachenoten, pecannoten, walnoten, paranoten, cashewnoten en hazelnoten. Maar ook pinda’s blijken hetzelfde heilzame effect te hebben hoewel dit feitelijk geen echte noten zijn.

Noten bevatten veel gezonde bestanddelen, zoals vitaminen, mineralen, eiwitten en onverzadigde vetzuren. Eerdere laboratoriumstudies gaven al aanwijzingen dat bepaalde bestanddelen in noten een remmende werking hadden op borstkankercellen. Daarnaast denken de onderzoekers dat andere gezondheidsbevorderende eigenschappen van noten –ze zijn cholesterolverlagend en bevatten antioxidanten- ook een rol spelen.

20 pinda’s per week

Noten vormen bij de meeste vrouwen geen erg belangrijk onderdeel van hun voedingspatroon. Gemiddeld consumeerden de vrouwen in de studie een hoeveelheid noten die neerkwam op 20 pinda’s per week, of 14 amandelen of 8 walnoten. Het bleek echter dat vrouwen die beduidend meer noten aten veel minder kans op terugkeer van de ziekte hadden, en ook een lager overlijdensrisico hadden. De onderzoekers raden mensen daarom aan om twee tot drie keer meer noten te eten.

De bestudeerde 3.449 vrouwen maken deel uit van de Shanghai Breast Cancer Survival studie. Vijf jaar nadat bij hen borstkanker werd geconstateerd vulden zij een uitgebreide vragenlijst in omtrent hun voedingspatroon. De vrouwen werden gedurende een periode van gemiddeld 8,27 jaar gevolgd. In die periode overleden 374 vrouwen, van wie 253 als gevolg van borstkanker. Bij een tussentijdse analyse na 5 jaar –dus 10 jaar na diagnose- bleek dat vrouwen die regelmatig noten aten een hogere algehele overleving vertoonden dan vrouwen die zelden of nooit noten aten (93,7% tegenover 89,0%) en een hogere ziektevrije overleving (94,1% tegen 86,2%). De associatie hing niet af van het type noot en werd ook niet beïnvloed door het type borstkanker dat de vrouwen hadden, zoals oestrogeen- of progesteron receptor status.

Referentie

Wang C, Gu K, Wang F, et al. Nut consumption in association with overall mortality and recurrence/disease-specific mortality among long-term breast cancer survivors. Int J Cancer. 2021 Oct 19. doi: 10.1002/ijc.33824. Epub ahead of print. PMID: 34668194.