Onderzoekers in Maastricht werken aan geneesmiddel triple negatieve borstkanker

juli 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena
Breast cancer. 3d illustration

Triple negatieve borstkanker is een zeer agressieve vorm van borstkanker, die voornamelijk voorkomt bij jonge vrouwen en waarvoor op dit moment nog geen goede behandeling bestaat. Maar aan Maastricht UMC+ werken wetenschappers onder leiding van prof. dr. Marc Vooijs aan een innovatief nieuw medicijn dat daar wellicht verandering in kan brengen.

Het nieuwe geneesmiddel richt zich op het zogeheten Notch-proces, waarbij kankerstamcellen de continue deling en ongebreidelde groei van tumorcellen aanjagen. Dat proces zorgt ervoor dat de behandeling van de borstkanker niet aanslaat, en dat de kans op uitzaaiingen toeneemt. Wordt het Notch-proces stilgelegd, dan stopt de deling en wordt de tumor gevoeliger voor therapie.

INGSIGHT

In een studieproject genaamd INGSIGHT doen de wetenschappers in Maastricht specifiek onderzoek naar twee stoffen die elk op een andere manier inwerken op het Notch-mechanisme.

PSEN2 inhibitor

Een van de twee veelbelovende stoffen heeft de naam PSEN2 inhibitor. Bij muizen bleek de PSEN2 inhibitor de kankerstamcellen inderdaad te beteugelen, waardoor de tumor beter reageerde op bestraling. Bijkomend voordeel van de PSEN2 inhibitor is dat deze stof specifiek alleen op stamcellen in de tumor inwerkt, en niet op gezonde cellen, waar Notch ook in actief is.

Zuurstofarme gebieden

De andere stof die de onderzoekers op het oog hebben, met de naam HyGSI dual-specificity inhibitor, legt eveneens het ontwikkelingsproces van de kankerstamcellen stil, maar wordt pas actief in de zuurstofarme gebieden die normaliter niet in gezond weefsel voorkomen.

Studies met muismodellen toonden aan dat de PSEN2 inhibitor de meest kansrijke strategie is om het Notch-proces te blokkeren, en met dit middel zal nu verder onderzoek worden gedaan.

Triple negatieve borstkanker

Ongeveer 15% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt vastgesteld is sprake van triple negatieve borstkanker. De term is ontleend aan drie negatieve uitslagen: de tumor groeit niet onder invloed van oestrogeen, niet onder invloed van het hormoon progesteron en is niet HER2-positief. De ziekte treft vooral relatief jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd en bij een op de drie gevallen is er een erfelijke oorzaak aanwezig.

Triple negatieve borstkanker groeit vaak snel en zaait ook sneller uit dan andere soorten borstkanker. Wat de behandeling van triple negatieve borstkanker bemoeilijkt is het feit dat deze tumor niet groeit onder invloed van hormonen of HER2. De gebruikelijke antihormonale middelen werken dus niet. De behandeling bestaat dan ook meestal uit operatie, chemotherapie en bestraling, of een combinatie daarvan. De kans op recidive is bij triple negatieve borstkanker groter dan bij andere soorten borstkanker, met name in de eerste jaren na de behandeling.

Referentie

Lees meer over de INGSIGHT-studie op de Europese onderzoekswebsite Cordis.