Oncoguide uitgebreid met trofoblastziekten

mei 2020 Kliniek in Praktijk Willem van Altena
woman discovering she is newly pregnant and taking care of her body and the new life within

Oncoguide is een app voor zorgprofessionals die is ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De app biedt onder meer richtlijnen, predictiemodellen en ook data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Sinds begin april is er een nieuwe beslisboom aan de app toegevoegd over trofoblastziekten.

Oncoguide helpt zorgprofessionals om, op basis van patiënt- en ziektekenmerken, een weg te vinden naar zorgaanbevelingen op basis van de geldende richtlijnen. Het pad naar zo’n aanbeveling wordt een beslisboom genoemd. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken. De beslisboom leidt tot een behandeladvies op basis van de richtlijn.

Shared decision making

Aanvullend toont Oncoguide uitkomsten van predictiemodellen en trials waar de patiënt mogelijk voor in aanmerking komt. De cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie bieden extra inzichten, bijvoorbeeld over in hoeverre de behandeling van patiënten in de praktijk overeen kwam met de aanbeveling uit de richtlijn. De app (en website) dient niet alleen om de zorgprofessional bij de besluitvorming rond een behandeling te ondersteunen maar is ook een hulpmiddel voor ‘shared decision making’ in samenspraak met de patiënt.

In Oncoguide waren al beslisbomen te vinden van onder andere de richtlijnen voor borstkanker, darmkanker en prostaatkanker, maar ook voor psychosociale gevolgen van kanker en voor palliatieve zorg. Daar is recent de beslisboom voor trofoblastziekten bij gekomen. Het is de bedoeling van IKNL dat Oncoguide met het EPD geintegreerd wordt zodat informatie meteen uitgewisseld kan worden.

Trofoblast

De beslisboom Trofoblastziekten is bedoeld voor zowel zorgprofessionals als andere geïnteresseerden en is in samenwerking met de Werkgroep Trofoblast Tumoren (WTT) tot stand gekomen.

Bij trofoblastziekten vertonen de cellen van de placenta – de trofoblastcellen – abnormaliteiten. De ziekten kunnen alleen tijdens een zwangerschap ontstaan. In sommige gevallen wordt de aandoening echter pas jaren na de zwangerschap vastgesteld. De meest voorkomende trofoblastziekte is mola hydatidosa, ofwel molazwangerschap. Daarbij groeit alleen de placenta door en worden door vochthoping talloze blaasjes ontwikkeld. Er is echter vrijwel nooit een embryo.

Bij 15% van de patiënten met een molazwangerschap ontwikkelt deze zich door tot een persisterende trofoblast. Dat is, naast choriocarcinoom, placental site trofoblastic tumor (PSTT) en epitheloïde trofoblasttumor, een van de vier kankersoorten die tot de trofoblastziekten behoren. Trofoblastziekten zijn, met ongeveer 250 gevallen per jaar, vrij zeldzaam. In ongeveer 50 gevallen betreft het een trofoblasttumor.

Beschikbaarheid

De app is gratis en voor iedereen verkrijgbaar in de App Store (iOS) en Google Play (Android). Oncoguide is ook te gebruiken via de website www.oncoguide.nl.